About Linda Petríčková

This author has not yet filled in any details.
So far Linda Petríčková has created 52 blog entries.

Termín podania daňového priznania sa blíži, nestíhate?

Štvrtok 28.3.2019 Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 31.3.2019. Keďže posledný deň lehoty pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1. apríl 2019. Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o [...]

By | marec 28th, 2019|Dane|0 Comments

Ako darovať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019

Štvrtok 21.3.2019 Ako na poukázanie  2 % či 3 % zo zaplatenej dane? Všetko Vám vysvetlíme a radi poradíme.  Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % môže poukázať takmer každá fyzická osoba, t.j. napr. zamestnanec, či živnostník, ak jej vyšla za rok 2018 daňová povinnosť a suma na poukázanie je minimálne 3 eurá. V prípade, ak fyzická [...]

By | marec 21st, 2019|Dane|0 Comments

Systém eKasa spojí cez internet každú pokladnicu s Finančnou správou SR, už od 1.7.2019

Streda 12.3.2019 Aké zmeny prináša zavedenie systému eKasa pre podnikateľov?   Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“) sa postupne do praxe implementuje systém eKasa. Bude sa týkať používania registračných pokladníc podnikateľov, ktorí tržby za tovar alebo služby prijímajú [...]

By | marec 13th, 2019|Aktuality|0 Comments

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci bezpodielového vlastníctva manželov

Pondelok 4.3.2019 Spracovali sme pre Vás 3. časť z našej série daňových blogov. Zdaňovanie spoločných príjmov manželov sme si rozobrali v predchádzajúcej časti tu, teraz si zodpovieme 5 otázok na príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci bezpodielového vlastníctva manželov. Ako bonus máme pre Vás aj príklady, na ktorých túto problematiku najlepšie pochopíte.   Z akých zdrojov môžu plynúť príjmy [...]

By | marec 4th, 2019|Dane|0 Comments

Zdaňovanie spoločných príjmov manželov

Streda 13.2.2019 Pripravili sme pre Vás 2. časť zo série daňových blogov -  Zdaňovanie spoločných príjmov manželov. Občiansky zákonník hovorí, že vec môže byť v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM) manželov upravuje vlastnícke práva manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Do BSM patrí všetko, čo [...]

By | február 13th, 2019|Dane|0 Comments

7 najdôležitejších otázok a odpovedí ohľadom príjmov z prenájmu ako súkromná osoba

Pondelok 4.2.2019 Častokrát sa stáva, že sú nehnuteľnosti kupované ako investícia, práve za účelom prenájmu. Z prenájmu nehnuteľností je samozrejme potrebné platiť daň z príjmu. Keďže nám daňové priznania klopú na dvere, spracovali sme pre Vás Blog - 1.časť - Odpovede na 7 najdôležitejších otázok ohľadom príjmov z prenájmu ako súkromná osoba. Fyzická osoba môže prenajímať nehnuteľnosť [...]

By | február 4th, 2019|Dane|0 Comments

Index daňovej spoľahlivosti

Streda 30.1.2019 Daňový poriadok s účinnosťou od 1.1.2018 zaviedol index daňovej spoľahlivosti. Finančná správa začala index daňovej spoľahlivosti zavádzať do praxe a rozposiela oznámenia o tzv. osobitných daňových režimoch. Kto dostane uvedené oznámenie a čo to pre neho znamená? ✔ Čo je index daňovej spoľahlivosti? Index daňovej spoľahlivosti hodnotí daňové subjekty na základe plnenia ich povinností [...]

By | január 30th, 2019|Aktuality|0 Comments

Fyzické osoby a ich druhy príjmov – Autorské honoráre

Pondelok 28.1.2019 Daňové priznania sa nám pomaličky blížia, spracovali sme preto pre Vás bližší pohľad na príjmy fyzických osôb – časť prvá Autorské honoráre. 👉 Pri fyzických osobách (ďalej len ako FO) rozlišujeme tieto druhy príjmov: Príjmy zo závislej činnosti-zo zamestnania - § 5 Zákona o dani z príjmu (ďalej len ako ZDP). Príjmy - § 6 ZDP: SZČO, príjmy podľa osobitných predpisov - napr.lekár,znalec, príjmy [...]

By | január 28th, 2019|Aktuality|0 Comments

Všetko čo potrebujete vedieť o dani z motorových vozidiel

Pondelok 14.1.2019 Začiatok nového roka sa pre mnohých podnikateľov spája s daňovým priznaním k dani za motorové vozidlá. Podnikateľ, ktorý používal motorové vozidlo evidované v SR počas roku 2018 na podnikanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.   Aké vozidlá podliehajú tejto dani? Kto ju musí platiť? Ako daň z motorových vozidiel vypočítať? Poskytujú [...]

By | január 14th, 2019|Uncategorized @sk|0 Comments

Nová povinnosť pre zamestnávateľov

Streda 9.1.2019  Od 1.1.2019 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku UPSVARu, v územnom obvode, ktorého sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej [...]

By | január 9th, 2019|Aktuality|0 Comments