Blog

Každý deň naši špecialisti pre Vás sledujú legislatívne zmeny v daňovej, účtovnej, mzdovej a ekonomickej oblasti  a tie najdôležitejšie Vám sprostredkujeme. Radi Vám poradíme a v prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás. 

GDPR: Aké sú pravidlá pre zverejňovanie fotografií zamestnancov a pre ochranu osobných údajov?

september 2nd, 2018|Categories: Aktuality|

Nedeľa 2.9.2018 Dňa 25. mája 2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) (ďalej v texte aj ako „nariadenie“). V nadväznosti [...]

Aké povinnosti má zamestnávateľ počas horúcich letných dní

august 15th, 2018|Categories: Aktuality|

Streda 15.8.2018 Ministerstvo zdravotníctva SR v nadväznosti na ustanovenie § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom upraviť podrobnosti o ochrane zdravia pred záťažou [...]

Aká je zrážková daň v roku 2018?

júl 31st, 2018|Categories: Aktuality|

Utorok 31.7.2018 Vyberanie dane zrážkou je osobitným spôsobom vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť vybratia dane je na  platiteľovi dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dani vyberanej zrážkou daňovníkovi (príjemcovi), po znížení o zrazenú daň. [...]

Nový a krajší web – lepsieucto.com

jún 27th, 2018|Categories: Aktuality|

 Streda 27.6.2018 S radosťou Vám oznamujeme, že sa nám podarilo spustiť náš nový web www.lepsieucto.com. Okrem nášho klasického webu www.sedam.sk, ktorý ale tiež stále inovujeme sme chceli aj jednoduchší a modernejší web. Na našich Júnových [...]

Dohoda o brigádnickej práci študentov 2018

jún 11th, 2018|Categories: Aktuality|

 Pondelok 11.6.2018 Letné prázdniny sa blížia a preto sa pozrieme bližšie na podmienky  uzatvorenia brigádnickej dohody so študentami platné pre tento kalendárny rok. Zamestnávateľ môže uzatvoriť takúto dohodu s osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy [...]

Júnové Raňajky v SEDAMe

jún 7th, 2018|Categories: Aktuality|

Štvrtok 7.6.2018 V stredu 6.6.2018 sme usporiadali pre našich klientov a potenciálnych klientov Raňajky spolu s prezentáciou noviniek v oblasti: GDPR Zmeny v Zákonníku práce Nová elektronická komunikácia FO   Ďakujeme veľmi pekne všetkým účastníkom [...]