Index daňovej spoľahlivosti

Streda 30.1.2019 Daňový poriadok s účinnosťou od 1.1.2018 zaviedol index daňovej spoľahlivosti. Finančná správa začala index daňovej spoľahlivosti zavádzať do praxe a rozposiela oznámenia o tzv. osobitných daňových režimoch. Kto dostane uvedené oznámenie a čo to pre neho znamená? ✔ Čo je index daňovej spoľahlivosti? Index daňovej spoľahlivosti hodnotí daňové subjekty na základe plnenia ich povinností [...]

By | január 30th, 2019|Aktuality|0 Comments

Fyzické osoby a ich druhy príjmov – Autorské honoráre

Pondelok 28.1.2019 Daňové priznania sa nám pomaličky blížia, spracovali sme preto pre Vás bližší pohľad na príjmy fyzických osôb – časť prvá Autorské honoráre. 👉 Pri fyzických osobách (ďalej len ako FO) rozlišujeme tieto druhy príjmov: Príjmy zo závislej činnosti-zo zamestnania - § 5 Zákona o dani z príjmu (ďalej len ako ZDP). Príjmy - § 6 ZDP: SZČO, príjmy podľa osobitných predpisov - napr.lekár,znalec, príjmy [...]

By | január 28th, 2019|Aktuality|0 Comments

Nová povinnosť pre zamestnávateľov

Streda 9.1.2019  Od 1.1.2019 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku UPSVARu, v územnom obvode, ktorého sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej [...]

By | január 9th, 2019|Aktuality|0 Comments

Upozornenie z finančnej správy

Pondelok 3.12.2018 Mnohé fyzické osoby - podnikatelia, ktorým od júla vznikla povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou, ešte nemuseli podávať žiadne dokumenty. To sa však už za niekoľko týždňov zmení. Blíži sa totiž termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (január 2019), následne aj k dani z príjmu (marec 2019). Finančná správa [...]

By | december 3rd, 2018|Aktuality|0 Comments

Aké zmeny čakajú na podnikateľov používajúcich registračné pokladnice od roku 2019

Pondelok 19.11.2018 V snahe bojovať proti daňovým podvodom pristúpili slovenskí zákonodarcovia k viacerým zmenám už počas aktuálneho roka a ďalšie novinky pre podnikateľov plánujú aj na ten budúci. Ministerstvo financií SR chce v roku 2019 zaviesť on-line napojenie elektronických registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy SR. Tento systém je označovaný ako systém eKasa. Doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si [...]

By | november 19th, 2018|Aktuality|0 Comments

Sadzba DPH na ubytovacie služby bude o polovicu nižšia

 Streda 14.11.2018 Od 1.1.2019 sa znižuje sadzba DPH na všetky ubytovacie služby z pôvodných 20 % na 10 %. Ide o novelu "zákona o DPH", ktorá bola schválená 23.10.2018.  Znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude vzťahovať teda na ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácie produktov podľa činností, tzv. CPA, ktoré [...]

By | november 14th, 2018|Aktuality|0 Comments

Aké zmeny v zákone o dani z príjmu začnú platiť od 1.1.2019?

  Štvrtok 8.11.2018 Zákonom č.344/2017 Z.z. sa menil a dopĺňal zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba  „zákon o dani z príjmov“) síce v podstatnej miere už od 1.1.2018, niektoré zmeny však nadobudnú účinnosť až 1.januára 2019.   1. Definícia sídla Prvou je zakomponovanie definície sídla spoločnosti resp. subjektu v rámci základných [...]

By | november 7th, 2018|Aktuality|0 Comments

Aké zmeny prinesú rekreačné poukazy?

Pondelok 29.10.2018 Príspevky na rekreáciu a rekreačné preukazy sa stanú realitou od 01. januára 2019. V skratke Vám zhrnieme to najdôležitejšie čo potrebujete vedieť. Povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov bude mať len ten zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 50 a viac zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok). Ktorý zamestnanec bude mať nárok na príspevok [...]

By | október 29th, 2018|Aktuality|0 Comments

€ Obchody vám drobné vydajú inak. Chystá sa obmedzenie jedno a dvojcentových mincí

 23.10.2018 Príjemné odľahčenie peňaženky, áno aj takáto možnosť existuje :) S týmto návrhom prišiel Zväz obchodu SR, ktorý ho odôvodnil najmä aktuálnymi problémami sektora obchodu s používaním týchto mincí. Konzultoval ho s Národnou bankou Slovenska, ktorá k veci zaujala neoficiálne súhlasné stanovisko. Takéto obmedzenie v súčasnosti platí vo viacerých krajinách platiacich eurom vrátane Holandska či [...]

By | október 23rd, 2018|Aktuality|0 Comments

Aby vás dane nezaskočili. Rýchla a prehľadná kontrola s naším checklistom.

Štvrtok 18.10.2018 Dobrý spánok na začiatku roka, si pripravujeme už v októbri. Stačí niekoľko krokov a ste v pohode. Pripravili sme pre vás checklist, vďaka ktorému budete nielen kľudnejšie spávať, ale možno bude aj firemný vianočný večierok o niečo bohatší. ------- ☐  Vypýtajte si od účtovníčky aktuálny výsledok hospodárenia, napr. k 30.9.2018, kde vám zohľadní aj pripočítateľné položky. ☐    Skontrolujte si neuhradené [...]

By | október 18th, 2018|Aktuality|0 Comments