Ako na inventarizáciu majetku a záväzkov v roku 2020

Utorok 5.11.2019 Povinnosť inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplýva zo zákona o účtovníctve a vykonáva sa najmenej raz za 4 roky. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania overuje, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Pre rok 2020 nenastávajú v oblasti inventarizácie majetku a záväzkov žiadne zmeny. Inventarizácia zásob a peňažných prostriedkov Inventarizácia sa vykonáva ku dňu [...]

By | november 5th, 2019|Dane|0 Comments

Hrubá mzda a výpočet čistej mzdy

Streda 30.10.2019 Priblížime si definíciu hrubej mzdy a z čoho sa skladá, pozrieme sa na odvody a dane, či odpočítateľnú položku. Následne vám vysvetlíme ako si vypočítať čistú mzdu. Pre rok 2020 nenastávajú v oblasti hrubých miezd žiadne zmeny. Hrubá mzda je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody a dane, ktoré platí [...]

By | október 30th, 2019|Dane|0 Comments

Dobrá správa, výrazné zníženie dane pre právnické osoby

Streda  18.9.2019 Dobrá správa pre niektoré "peňaženky" :) Daň z príjmu právnických osôb sa zníži z 21 na 15 percent s účinnosťou od 1. januára 2020. Je tu len jedno obmedzenie, táto znížená daň sa týka len podnikateľských subjektov, ktoré majú obrat do 100-tisíc eur. Okrem malých firiem tak klesne daň z príjmov napríklad aj živnostníkom. [...]

By | september 18th, 2019|Dane|0 Comments

Daňový bonus na dieťa je od apríla dvojnásobný. Aké sú podmienky na jeho získanie?

Utorok 16.4.2019 Od 1. apríla 2019 majú na Slovensku rodičia nárok na dvojnásobný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov. Pod pojmom daňový bonus chápeme daňové zvýhodnenie od štátu, ktorým si daňovník zvyšuje mzdu o sumu podľa počtu vyživovaných detí alebo si môže znížiť daň z príjmov, a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce [...]

By | apríl 16th, 2019|Dane|0 Comments

Daňové pokuty, sankcie a úroky z omeškania v roku 2019

 Pondelok 1.4.2019 Tento článok nie je prvoaprílový žart, bohužial pokuty za nedodržanie daňových povinností a zákonov vedia siahať skutočne vysoko. Dnes je zároveň aj posledný deň kedy je možné podať daňové priznanie z dani k príjmu, tak nezabudnite :) Aby sme Vás ukludnili, dovolíme si trošku optimizmu, aj keď sú v zákone niektoré pokuty v naozaj obrovskej [...]

By | apríl 1st, 2019|Dane|0 Comments

Termín podania daňového priznania sa blíži, nestíhate?

Štvrtok 28.3.2019 Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 31.3.2019. Keďže posledný deň lehoty pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1. apríl 2019. Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o [...]

By | marec 28th, 2019|Dane|0 Comments

Ako darovať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019

Štvrtok 21.3.2019 Ako na poukázanie  2 % či 3 % zo zaplatenej dane? Všetko Vám vysvetlíme a radi poradíme.  Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % môže poukázať takmer každá fyzická osoba, t.j. napr. zamestnanec, či živnostník, ak jej vyšla za rok 2018 daňová povinnosť a suma na poukázanie je minimálne 3 eurá. V prípade, ak fyzická [...]

By | marec 21st, 2019|Dane|0 Comments

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci bezpodielového vlastníctva manželov

Pondelok 4.3.2019 Spracovali sme pre Vás 3. časť z našej série daňových blogov. Zdaňovanie spoločných príjmov manželov sme si rozobrali v predchádzajúcej časti tu, teraz si zodpovieme 5 otázok na príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci bezpodielového vlastníctva manželov. Ako bonus máme pre Vás aj príklady, na ktorých túto problematiku najlepšie pochopíte.   Z akých zdrojov môžu plynúť príjmy [...]

By | marec 4th, 2019|Dane|0 Comments

Zdaňovanie spoločných príjmov manželov

Streda 13.2.2019 Pripravili sme pre Vás 2. časť zo série daňových blogov -  Zdaňovanie spoločných príjmov manželov. Občiansky zákonník hovorí, že vec môže byť v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM) manželov upravuje vlastnícke práva manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Do BSM patrí všetko, čo [...]

By | február 13th, 2019|Dane|0 Comments

7 najdôležitejších otázok a odpovedí ohľadom príjmov z prenájmu ako súkromná osoba

Pondelok 4.2.2019 Častokrát sa stáva, že sú nehnuteľnosti kupované ako investícia, práve za účelom prenájmu. Z prenájmu nehnuteľností je samozrejme potrebné platiť daň z príjmu. Keďže nám daňové priznania klopú na dvere, spracovali sme pre Vás Blog - 1.časť - Odpovede na 7 najdôležitejších otázok ohľadom príjmov z prenájmu ako súkromná osoba. Fyzická osoba môže prenajímať nehnuteľnosť [...]

By | február 4th, 2019|Dane|0 Comments