Nové výdavky na stravné a gastrolístky od 1.6.2018

Utorok 29.5.2018 Výška stravného záleží od dĺžky trvania pracovnej cesty. Podľa zákona o cestovných náhradách je pracovnou cestou čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skočenia tejto cesty.   Do konca mája 2018 je stravné pri tuzemskej pracovnej [...]

Od |2018-05-28T17:57:06+02:0029 mája, 2018|Aktuality|0 komentárov

Nové odvody z dohôd dôchodcov – od 1.7.2018

Streda 23.5.2018  Od 1.7.2018 si bude môcť odvodovú výnimku na sociálne poistenie uplatňovať aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom:   starobného dôchodku predčasného starobného dôchodku invalidného dôchodku výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek invalidného výsluhového dôchodku.  Dôchodca pracujúci na základe dohody o [...]

Od |2018-06-07T17:59:42+02:0023 mája, 2018|Aktuality|0 komentárov

Ako komunikovať s úradmi od 1.7.2018 – fyzické osoby podnikatelia

Piatok 18.5.2018 Elektronická komunikácia s úradmi bude od 1.7.2018 povinná aj pre fyzické osoby - podnikateľov.  Finančná správa organizuje bezplatné školenia k elektronickej komunikácii v termíne od 21.5.2018 do 6.6.2018. Prihlášky sa prijímajú do naplnenia kapacít. Tu nájdete všetko potrebné info ohľadom školení.    Doručovanie podaní tak už bude možné iba prostredníctvom e-podateľne Finančnej správy [...]

Od |2018-05-18T18:36:35+02:0018 mája, 2018|Aktuality|0 komentárov

13. a 14. plat – novela Zákonníka práce

 Piatok 11.5.2018  Do Zákonníka práce sa zavádza inštitút 13. a 14. platu, ktorý budú môcť zamestnávatelia poskytovať pracovníkom naďalej na dobrovoľnej báze. Postupne však budú oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur.  Podmienkou ale je, že budú musieť byť aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorá [...]

Od |2018-05-10T23:05:32+02:0010 mája, 2018|Aktuality|0 komentárov

Povinné zverejňovanie platov v inzerátoch od 1.5.2018

Streda 2.5.2018 ⚠ Pozor od 1.5.2018 je podľa nového zákonníka práce zamestnávateľ pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.  ⚠  Od včera teda bude musieť byť mzda ponúkaná zamestnávateľom povinnou súčasťou jeho ponuky zamestnania. To znamená, že zamestnávateľ bude musieť vo všetkých svojich pracovných inzerátoch povinne uvádzať základnú zložku hrubej mzdy, resp. výšku potenciálnej [...]

Od |2018-05-02T15:23:39+02:002 mája, 2018|Aktuality|0 komentárov