Aká je zrážková daň v roku 2018?

Utorok 31.7.2018 Vyberanie dane zrážkou je osobitným spôsobom vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť vybratia dane je na  platiteľovi dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dani vyberanej zrážkou daňovníkovi (príjemcovi), po znížení o zrazenú daň. Zákon o dani z príjmov v § 43 taxatívne vymedzuje príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Aj keď ide len o jeden paragraf [...]

Od |2018-07-30T18:24:25+02:0031 júla, 2018|Aktuality|0 komentárov

Čo všetko musia obsahovať faktúry v roku 2018

Pondelok 23.7.2018 Začneme tým najdôležitejším, čo je faktúra.  Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Na Slovensku neexistuje predpis, ktorý by prikazoval účtovným jednotkám zasielať faktúry [...]

Od |2018-07-22T23:45:08+02:0023 júla, 2018|Aktuality|0 komentárov

Aké sú nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018?

Pondelok 9.7.2018  Dnes si priblížime problematiku nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si bude môcť daňovník uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2018.     Za rok 2018 si daňovník môže uplatniť: nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie novú [...]

Od |2018-07-07T14:13:38+02:009 júla, 2018|Aktuality|0 komentárov

Aké sadzby DPH majú členské štáty EÚ v tomto roku?

Streda 3.7.2018  Daň z pridanej hodnoty sa uplatňuje v celej Európskej únii (EÚ) a jej výšku si stanovuje každý štát samostatne. Preto sa sadzby DPH v krajinách EÚ líšia. V EÚ platia štandardné pravidlá pre DPH, v jednotlivých krajinách sa však môžu uplatňovať rôznym spôsobom. Zvyčajne musíte zaplatiť DPH na všetky tovary a služby vrátane predaja konečnému [...]

Od |2018-07-03T16:04:37+02:004 júla, 2018|Aktuality|0 komentárov