Aké dane je potrebné platiť pri predaji nehnuteľnosti v roku 2018?

Štvrtok 23.8.2018 Predaj nehnuteľnosti je potrebné posudzovať z hľadiska viacerých druhov daní. Najdôležitejšie sú daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Oslobodenie od dane z príjmov Pri predaji nehnuteľnosti každého najskôr zaujíma, či sa na jeho predaj vzťahujú ustanovenia o oslobodení dane z príjmov. Tie sa nachádzajú v § 9 zákona o dani z príjmov. Od dane je oslobodený príjem: z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej [...]

Od |2018-08-22T22:10:05+02:0023 augusta, 2018|Aktuality|0 komentárov

Aké povinnosti má zamestnávateľ počas horúcich letných dní

Streda 15.8.2018 Ministerstvo zdravotníctva SR v nadväznosti na ustanovenie § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom upraviť podrobnosti o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Konkrétne povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s ochranou zamestnancov pred vysokými teplotami upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 99/2016 [...]

Od |2018-08-14T22:26:30+02:0015 augusta, 2018|Aktuality|0 komentárov