Termín podania daňového priznania sa blíži, nestíhate?

Štvrtok 28.3.2019 Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 31.3.2019. Keďže posledný deň lehoty pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1. apríl 2019. Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o [...]

Od |2019-03-27T15:28:51+02:0028 marca, 2019|Dane|0 komentárov

Ako darovať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019

Štvrtok 21.3.2019 Ako na poukázanie  2 % či 3 % zo zaplatenej dane? Všetko Vám vysvetlíme a radi poradíme.  Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % môže poukázať takmer každá fyzická osoba, t.j. napr. zamestnanec, či živnostník, ak jej vyšla za rok 2018 daňová povinnosť a suma na poukázanie je minimálne 3 eurá. V prípade, ak fyzická [...]

Od |2019-03-20T12:55:13+02:0021 marca, 2019|Dane|0 komentárov

Systém eKasa spojí cez internet každú pokladnicu s Finančnou správou SR, už od 1.7.2019

Streda 12.3.2019 Aké zmeny prináša zavedenie systému eKasa pre podnikateľov?   Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“) sa postupne do praxe implementuje systém eKasa. Bude sa týkať používania registračných pokladníc podnikateľov, ktorí tržby za tovar alebo služby prijímajú [...]

Od |2019-03-12T15:26:38+02:0013 marca, 2019|Aktuality|0 komentárov

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci bezpodielového vlastníctva manželov

Pondelok 4.3.2019 Spracovali sme pre Vás 3. časť z našej série daňových blogov. Zdaňovanie spoločných príjmov manželov sme si rozobrali v predchádzajúcej časti tu, teraz si zodpovieme 5 otázok na príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci bezpodielového vlastníctva manželov. Ako bonus máme pre Vás aj príklady, na ktorých túto problematiku najlepšie pochopíte.   Z akých zdrojov môžu plynúť príjmy [...]

Od |2019-03-01T13:34:54+02:004 marca, 2019|Dane|0 komentárov