Novela zákona o sociálnom poistení – úrazový príplatok – covid-19 pozitívny zamestnanec?

Zákonom č. 330/2020 Z. z. sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon zakladá fikciu splnenia podmienky nároku na úrazový príplatok, konkrétne podmienky choroby z povolania. 📌 Úrazový príplatok slúži na nivelizovanie rozdielu medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, resp. náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej [...]

Od |2020-12-10T00:43:37+02:0010 decembra, 2020|Koronakríza|0 komentárov