Pondelok 4.2.2019

Častokrát sa stáva, že sú nehnuteľnosti kupované ako investícia, práve za účelom prenájmu. Z prenájmu nehnuteľností je samozrejme potrebné platiť daň z príjmu.

Keďže nám daňové priznania klopú na dvere, spracovali sme pre Vás Blog – 1.časť – Odpovede na 7 najdôležitejších otázok ohľadom príjmov z prenájmu ako súkromná osoba.

Fyzická osoba môže prenajímať nehnuteľnosť 2 spôsobmi:

 1. Ako živnostník v rámci svojho podnikania – príjmy z prenájmu v rámci podnikania (nakladanie s obchodným majetkom) – §6 ods. 5 písm. d) ZDP.
 2. Ako súkromná osoba, kedy nejde o podnikanie – príjmy z prenájmu ako súkromná osoba – §6 ods. 3 ZDP

Príjmy z prenájmu ako súkromná osoba

 1. 👉 Aké povinnosti má fyzická osoba pri prenájme nehnuteľnosti?
 • registrovať sa na Daňovom úrade do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom začala prenajímať nehnuteľnosť,
 • zrušiť registráciu na Daňovom úrade do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, kedy prestala prenajímať nehnuteľnosť,
 • viesť daňovú evidenciu alebo účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné).
 1. 👉 Aké výhody a nevýhody plynú z prenájmu ako súkromná osoba?

      Výhody:

 • FO môže využiť oslobodenie od dane z príjmu do výšky 500 € za kalendárny rok,
 • v prípade využitia oslobodenia od dane sa pomerne krátia aj preukázateľné výdavky súvisiace s prenájmom.

      Nevýhody:

 • nie je možné využiť paušálne výdavky, ale len preukázateľne vynaložené výdavky,
 • nie je možné príjmy znížiť o nezdaniteľné časti základu dane.
 1. 👉 Môže súkromná osoba zaradiť majetok do obchodného majetku?
 • FO sa môže rozhodnúť, či majetok zaradí alebo nezaradí do obchodného majetku,
 • v prípade, ak sa rozhodne zaradiť majetok do obchodného majetku, nemusí mať živnostenské oprávnenie,
 • rozdiel medzi týmito dvomi spôsobmi je najmä v uplatňovaní výdavkov.
 1. 👉 Aké výdavky si môže FO uplatniť v prípade, ak sa rozhodne majetok nezaradiť do obchodného majetku?
 • uplatniť sa môžu len výdavky na správu majetku a energie :
  • elektrická energia, vykurovanie, voda, plyn,
  • ostatné služby – odvoz odpadu, čistenie komínov, televízia, internet),
  • hnuteľné veci do 1 700 € za kus – spotrebiče, nábytok, …
 1. 👉 Aké výdavky si nemôže FO uplatniť v prípade, ak sa rozhodne majetok nezaradiť do obchodného majetku?
 • nemôže si uplatniť výdavky, ktoré sú určené pre osobnú spotrebu daňovníka (súvisia s jeho súkromným majetkom, keďže nie je zaradený do obchodného majetku):
  • odpisy nehnuteľnosti,
  • opravy a údržba nehnuteľnosti,
  • príspevok do fondu opráv,
  • poistenie nehnuteľnosti,
  • daň z nehnuteľnosti,
  • úroky z úverov, …
 1. 👉 Aké výdavky si môže FO uplatniť v prípade, ak sa rozhodne majetok zaradiť do obchodného majetku?
 • Uplatniť si môže:
  • výdavky na obstaranie nehnuteľnosti formou odpisov,
  • výdavky na jej technické zhodnotenie,
  • Výdavky na opravy a údržbu nehnuteľností,
  • výdavky platené na základe predpisov – daň z nehnuteľnosti, poistenie…,
  • výdavky na prevádzku nehnuteľnosti.
 1. 👉 Aké sú nevýhody zaradenia majetku do obchodného majetku?
 • náročnosť určenia ceny nehnuteľnosti,
 • správne určenie odpisovej skupiny,
 • náročnosť posúdenia opráv vykonaných nájomcom,
 • limitovaná výška odpisov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu,
 • pri predaji nehnuteľnosti sa oslobodenie od dane z príjmu počíta až od vyradenia majetku z obchodného majetku, nie od dátumu nadobudnutia majetku.

V 2. časti nášho blogu si zodpovieme otázky týkajúce sa spoločných príjmov manželov v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím

www.sedam.sk

www.lepsieucto.com