Streda 3.7.2018 

Daň z pridanej hodnoty sa uplatňuje v celej Európskej únii (EÚ) a jej výšku si stanovuje každý štát samostatne. Preto sa sadzby DPH v krajinách EÚ líšia.

V EÚ platia štandardné pravidlá pre DPH, v jednotlivých krajinách sa však môžu uplatňovať rôznym spôsobom. Zvyčajne musíte zaplatiť DPH na všetky tovary a služby vrátane predaja konečnému spotrebiteľovi. Môže sa sem zahrnúť každá fáza výrobného procesu, napr. nákup súčiastok, montáž, preprava atď. Pre spoločnosti so sídlom v EÚ sa DPH účtuje na väčšinu predajov a nákupov v rámci EÚ. DPH sa neúčtuje pri vývoze do krajín mimo EÚ. V tomto prípade sa DPH platí v krajine dovozu. Budete musieť preukázať, že tovar bol vyvezený do krajiny mimo EÚ.

V krajinách EÚ sa uplatňujú 3 sadzby DPH:

  • štandardná sadzba
  • znížená sadzba
  • osobitná sadzba

1. Štandardná sadzba

Štandardnú sadzbu uplatňuje každá členská krajina EÚ vo  väčšine prípadov. Táto sadzba nesmie byť nižšia ako 15%. Určuje ju každý členský štát ako percento zo základu dane. Táto sadzba je rovnaká pre dodanie tovaru a poskytovanie služieb.

2. Znížená sadzba

Znížené sadzby sa môžu uplatňovať na obmedzené množstvo tovarov a služieb a nemôžu byť nižšie ako 5 %. Tieto sadzby môžu byť maximálne dve. Znížené sadzby DPH sa uplatňujú len na dodanie tovarov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú uvedené v prílohe III. Smernice rady o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Znížené sadzby sa neuplatňujú na elektronicky poskytované služby.

3. Osobitné sadzby DPH

Niektoré členské krajiny EÚ môžu na niektoré tovary a služby uplatňovať osobitné sadzby.

Sadzby DPH v členských krajinách EÚ v roku 2018

Štát

Štandardná sadzba

Znížená sadzba

Anglicko 20% 5%
Belgicko 21% 12% / 6%
Bulharsko 20% 9%
Cyprus 19% 9%/ 5%
Česká republika 21% 15%/ 10%
Dánsko 25%
Estónsko 20% 9%
Fínsko 24% 14%/10%
Francúzsko 20% 10%/5,5%
Grécko 24% 13% / 6%
Holandsko 21% 6%
Chorvátsko 25% 13%/5%
Írsko 23% 13,5%/ 9%
Lotyšsko 21% 12% / 5%
Litva 21% 9%/5%
Luxembursko 17% 14%, 8%
Maďarsko 27% 18% / 5%
Malta 18% 7%/5%
Nemecko 19% 7%
Poľsko 23% 8%/5%
Portugalsko 23% 13%/6%
Rakúsko 20% 13%/10%
Rumunsko 19% 9%/5%
Slovensko 20% 10%
Slovinsko 22% 9,5%
Španielsko 21% 10%/4%
Švédsko 25% 12%/ 6%
Taliansko 22% 10%/5%

(zdroj: podnikam.sk)

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás prosím kontaktovať. Sme Vám k dispozícii.

Váš SEDAM tím