Pondelok 19.11.2018

V snahe bojovať proti daňovým podvodom pristúpili slovenskí zákonodarcovia k viacerým zmenám už počas aktuálneho roka a ďalšie novinky pre podnikateľov plánujú aj na ten budúci. Ministerstvo financií SR chce v roku 2019 zaviesť on-line napojenie elektronických registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy SR. Tento systém je označovaný ako systém eKasa.

Doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnej registračnej pokladnice dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti: pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP.

Ako to bude v praxi fungovať?

Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe či akejkoľvek transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Už od roku zároveň 2015 platí, že pokladnice musia byť pripojiteľné na internet.

Návrh Finančnej správy Slovenskej republiky zároveň počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil či tablet. Cieľom je pomôcť podnikateľom, ale aj kupujúcim. Projekt by mal priniesť podnikateľom zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov a kupujúcim zase zvýšenie ochrany pred nespoľahlivými subjektami, ale napríklad aj elektronické bločky.

Postupné zavádzanie

Návrh počíta s postupným zavádzaním projektu do praxe, pričom celý proces by mal byť rozdelený do dvoch základných etáp:

 • v prvej etape (apríl 2019) sa pripojí segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice,
 • v druhej etape (júl 2019) sa pripojí maloobchod, služby a ostatné sektory.

Po novom sa budú musieť všetky údaje z pokladníc ukladať v chránenom dátovom úložisku, ktoré je súčasťou on-line registračnej pokladnice a následne sa budú zasielať do systému e-Kasa. Podnikateľom tak odpadne napríklad povinnosť viesť knihu pokladnice, robiť denné uzávierky, využívať služby servisných organizácií ako napr. spustenie pokladnice do prevádzky či jej pravidelné údržby. Systém e-Kasa zabezpečí by mal podľa očakávania Ministerstva financií Slovenskej republiky zabezpečiť aj kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie plnenia daňových povinností a dostupnosť dát počas archivácie. 

Predpokladané výhody pre podnikateľov:

 • zníženie celkovej administratívnej záťaže,
 • liberalizácia trhu pre eKasa klientke zariadenia,
 • zníženie celkových prevádzkových nákladov (už nebudú potrebné servisné organizácie),
 • plynulý a kontinuálny prechod medi účtovnými dňami (bez potreby robiť uzávierku),
 • export dát tvoriaci podklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania,
 • dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie).

Predpokladané výhody pre kupujúcich:

 • ochrana pred nespoľahlivými subjektmi (overenie pokladničného dokladu cez OPD),
 • jednoduché dokazovanie výdavkov,
 • jednoduchá evidencia dokladov pre účely daňového priznania,
 • prehľad realizovaných výdavkov (tzv. spending report).

E-kasa tak bude v podnikateľskej praxi znamenať, že finančná správa bude mať prehľad a informáciu o každom nákupe, respektíve transakcii informáciu, a to okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. (zdroj: podnikam.sk)