07.09.2021

Asi nikto nebude namietať tvrdeniu, že prevádzka e-shopu automaticky prináša mnoho starostí. Niektoré sú príjemné, ako napríklad vybavovanie objednávok a iné menej. Hlavne administratíva, bez ktorej sa nezaobíde prakticky žiadne podnikanie. Do tejto kategórie spadá aj DPH, teda záležitosť, ktorú musí riešiť väčšina e-shopov. Daň z pridanej hodnoty je pomerne komplikovaná téma, v ktorej nie je zase tak zložité sa trochu stratiť. Často navyše prechádza zmenami. Poďme si prehľadne prejsť tie zatiaľ aktuálne zmeny, ale určite nie posledné.

1.7.2021 totiž vstúpila do platnosti novela DPH, ktorá ovplyvnila aj fungovanie e-shopov. Vlastne by ale malo ísť o zjednodušenie súčasnej praxe. Situácia sa totiž uľahčí internetovým obchodom, ktoré svoj tovar predávajú do zahraničia. V čom?

Ako asi väčšina z nás už vie, pre platiteľstvo DPH je kľúčové, či ste v posledných 12 po sebe idúcich mesiacoch prekročili obrat 1 milión korún. V každej členskej krajine je tento limit trochu iný. Situácia je teraz o to komplikovanejšia, keď predávate do zahraničia. E-shop, ktorý pôsobí v Českej republike a na Slovensku musí výšku obratu sledovať v každej krajine zvlášť. Rovnako tak sa musí aj v príslušnej krajine registrovať na DPH a zvlášť dodávať všetky výkazy.

Režim jedného miesta

V tomto ohľade byrokraciu od 1. júla 2021 uľahčí režim jedného miesta (One Stop Shop, čiže OSS), ktorého definícia sa od leta zásadne rozšíri. Ten upravuje podmienky pre predaj tovaru a služieb v rámci EÚ a mimo EÚ. Naďalej totiž postačí registrácia k DPH iba v jednom štáte. V našom prípade teda najčastejšie v Českej republike. Príslušný finančný úrad potom platby DPH rozdelí príslušným štátom. Jedno administratívne miesto potom rozlišuje trojicu režimov.

  • Režim zasielanie v rámci EÚ
  • Režim zasielanie mimo EÚ
  • Dovozný režim (Import One Stop Shop – IOSS)

Registrácia do OSS je možná od počiatku 1. apríla 2021. Zároveň tiež platí, že zatiaľ čo teraz stanovuje každý štát rozhodnú výške pre začatie platiteľstvo DPH sám, od 1.7.2021 sa tento limit zjednotí, ale zároveň tiež zníži. Bude totiž činiť 10 tisíc euro a pôjde o objem tovaru či služieb predaných do zahraničia. Do tejto výšky bude prípadný odvod DPH prebiehať len v domovskom štáte bez potreby registrácie OSS. Pri prekročení desaťtisícovej hranice je nutné registrovať sa do systému OSS.

DPH budú podliehať aj malé zásielky z krajín mimo EÚ

Kým zasielanie zásielok v rámci Európskej únie novela DPH e-shoperom trochu uľahčí, u dodávok tovaru z krajín mimo EÚ sa situácia naopak skomplikuje. Doteraz totiž platilo, že zásielky s hodnotou do 22 EUR boli oslobodené od DPH. Toto zvýhodnenie prvým júlovým dňom padne. Colníci teda DPH domeria aj na malé zásielky. Typicky toto pocítime pri objednávaní drobného tovaru z Číny alebo z USA. Ak teda objednávate tovar z krajín mimo EÚ, bude od leta potrebné myslieť aj na toto.

Ako sa zmena DPH prejaví u UPgates e-shopov?

UPgates aktuálne na implementáciu riešenia, ktoré bude v súlade so zmenami v DPH, usilovne pracuje. Všetko bude pripravené s predstihom a prejaví sa v jednej z budúcich aktualizácií. Pre samotné e-shopy bude najviditeľnejšou zmenou to, že kým doteraz sa DPH vzťahovalo k jazykovej mutácii, po zavedení OSS už nebude kľúčový jazyk, ale krajina. Administrácia aj majiteľov automaticky upozorní v prípade, keď pri predaji do zahraničia prekročí už spomínaný limit 10 000 EUR, a teda bude povinný registrovať sa do OSS.

Zdroj: www.upgates.sk