Ozvala sa Vám daňová kontrola? Nemajte strach, život sa nekončí a pri správnom prístupe daňovú kontrolu hravo zvládnete.

V našom novom videu sa dozviete všetko čo potrebujete vedieť:

Pokiaľ preferujete textovú verziu informácií, nech sa páči čítajte ďalej 🙂

Z akých dôvodov sa začína daňová kontrola?

✔️ Daňoví kontrolóri vám zaklopú na dvere napríklad z dôvodu skokovej zmeny súm pri odvode DPH, podozrivých transakcií ale aj z dôvodu tipu od colného úradu, prípadne vášho konkurenta, či nespokojného zákazníka. Dôvody môžu byť rôzne a daňový úrad ich nie je povinný uvádzať.

Pozor na termín kontroly

✔️ Ak Vám príde oznámenie o daňovej kontrole, všimnite si termín, kedy má byť kontrola vykonaná. Ak Vám termín nevyhovuje, máte právo tento fakt do 8 dní riešiť a dohodnúť si so správcom dane nový termín, ktorý však nesmie byť neskôr ako 40 dní odo dňa doručenia o oznámení o daňovej kontrole.  Keď už máte jasný termín daňovej kontroly, je potrebné si pripraviť všetky doklady v závislosti od toho, ktorá daň bude predmetom kontroly a za aké obdobie sa kontrola bude vykonávať. Ako kontrolovaný subjekt budete mať povinnosť predložiť požadované doklady k predmetu kontroly, preto je rozumné si doklady vopred zosumarizovať, vyselektovať tie, ktoré súvisia s kontrolovanou daňou, prekontrolovať ich náležitosti a podobne. Ak máte svojho účtovníka, požiadajte ho o pomoc pri príprave dokladov. Pri daňovej kontrole je dobré zvoliť korektný a spolupracujúci prístup vo vzťahu ku daňovým kontrolórom, je určite efektívnejší ako odmietavý a tvrdohlavý prístup. Netreba zabúdať, že tak ako má určité práva vykonávateľ kontroly, tak máte práva aj Vy ako kontrolovaný subjekt. V priebehu daňovej kontroly máte právo sa vyjadrovať k zisteným skutočnostiam a priebehu kontroly a navrhnúť, aby bolo Vaše vyjadrenie uvedené v protokole o daňovej kontrole.

✔️ To, na čo všetci čakajú pri daňovej kontrole, je jej ukončenie. Daňová kontrola sa ukončuje vydaním tzv. protokolu. Samozrejme, ideálny variant je ten, kedy je protokol bez výzvy a vyrubenia zaplatenia zisteného rozdielu. Ak takéto šťastie nemáte a obdržíte protokol s výzvou na zaplatenie zisteného rozdielu, máte ešte právo sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní od jeho doručenia.  V súčasnosti vďaka tzv. Sulíkovmu kilečku by sa mala lehota predĺžiť na 30 dní od doručenia protokolu.

Aká je rada na záver? Zverte svoje účtovníctvo dobrému účtovníkovi, aby ste ho mali vedené správne a úplne.  Oznámenie o daňovej kontrole tak pre Vás nebude stresová udalosť.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM