Štvrtok 18.10.2018

Dobrý spánok na začiatku roka, si pripravujeme už v októbri. Stačí niekoľko krokov a ste v pohode. Pripravili sme pre vás checklist, vďaka ktorému budete nielen kľudnejšie spávať, ale možno bude aj firemný vianočný večierok o niečo bohatší.

——-

☐  Vypýtajte si od účtovníčky aktuálny výsledok hospodárenia, napr. k 30.9.2018, kde vám zohľadní aj pripočítateľné položky.

☐    Skontrolujte si neuhradené faktúry a záväzky, ktoré sú daňovými nákladmi až po zaplatení. Ak ich uhradíte do konca roka, zníži sa vám základ dane. Ide najmä o faktúry za:

 • prenájom hmotného majetku (autá, priestory, stroje),
 • prenájom nehmotného majetku (softvér, licencie, plány),
 • právne služby,
 • účtovnícke služby,
 • audit,
 • notárske služby,
 • daňové poradenstvo,
 • marketingové a iné štúdie, prieskum trhu,
 • odplata za sprostredkovanie,
 • faktúry platené do nezmluvných štátov (napr. platby do daňových rajov),
 • získanie noriem a certifikátov,
 • reklamu (platená občianskym združeniam, nadáciám, investičným fondom, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby),
 • kompenzačné platby.

☐    V prípade, ak ste takéto faktúry uhrádzali tento rok a týkali sa minulého roka, budú v tomto roku vašim daňovým výdavkom a znížia vám základ dane.

☐    Prehodnoťte úhradu záväzkov, ktoré sú po splatnosti. V prípade prekročenia splatnosti o 360 dní sa  Vám zvýši základ dane o 20 % dlžnej sumy, 720 dní o 50 % a 1 080 dní o 100 % dlžnej sumy.

☐    Skontrolujte si, či máte vyúčtovacie faktúry k zaplateným zálohám, ak už prišlo k dodaniu.

☐    Ak prenajímate majetok za cenu nižšiu ako je výška daňových odpisov, rozdiel vám zvýši základ dane.

☐    Odpisy automobilov so vstupnou cenou nad 48 000 € – výška daňovo uznateľných odpisov závisí od základu dane.

☐    Výška daňovo uznateľných nákladov v prípade operatívneho lízingu závisí taktiež od základu dane.

☐    Provízie za vymáhanie pohľadávok sú daňovým výdavkom max. do výšky 50 % vymoženej pohľadávky.

——-

Odporúčame Vám riadiť sa týmto checklistom, pretože v januári už môže byť neskoro.. 🙂

Ak by ste mali k tejto téme otázky, neváhajte a kontaktujte nás, radi vám poradíme.

Zdraví vás,

tím firmy SEDAM, s.r.o.

www.lepsieucto.com