About little

This author has not yet filled in any details.
So far little has created 45 blog entries.

Metodický pokyn k lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel od 1. 12. 2020

Zákon č. 339/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, nadobudol účinnosť dňa 1. 12. 2020. Novela zákona priniesla niekoľko zmien, medzi ktoré patrí aj úprava lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. 1. 2020 a končiace najneskôr 28. 2. [...]

By |2021-01-17T19:26:57+02:0017 januára, 2021|Dane|0 Comments

Novela zákona o sociálnom poistení – úrazový príplatok – covid-19 pozitívny zamestnanec?

Zákonom č. 330/2020 Z. z. sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon zakladá fikciu splnenia podmienky nároku na úrazový príplatok, konkrétne podmienky choroby z povolania. 📌 Úrazový príplatok slúži na nivelizovanie rozdielu medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, resp. náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej [...]

By |2020-12-10T00:43:37+02:0010 decembra, 2020|Koronakríza|0 Comments

SZČO s odkladom daňového priznania sa poistné do Sociálnej poisťovne posúdi k 1. februáru 2021

Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 bola v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku, resp. trvania povinného sociálneho poistenia SZČO. Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 [...]

By |2020-12-02T23:25:08+02:0019 novembra, 2020|Aktuality|0 Comments

Dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa

Ako je to s dokladovaním nároku na daňový bonus na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole v tomto školskom roku?  Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi nárok na daňový bonus potvrdením školy, že dieťa žijúce s ním v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole, alebo potvrdením [...]

By |2020-12-02T23:25:43+02:009 novembra, 2020|Dane|0 Comments

Pozor – Povinnosť zverejniť oznam na prevádzke/kancelárii od 2.11.

⛔ V zmysle Usmernenia hlavného hygienika má každý zamestnávateľ a zároveň aj prevádzka povinnosť mať na viditeľnom mieste vyvesený oznam o zákaze vstupu neotestovaným zamestnancom/osobám do prevádzky/kancelárie. 👉 Oznamy si viete stiahnuť tu a vzťahujú sa na obdobie od 2. do  9. novembra 2020.  Stiahnuť Oznam o zákaze vstupu_zamestnanci_covid Stiahnuť Oznam o zákaze vstupu_covid_tretie osoby 👉 [...]

By |2020-11-01T22:01:36+02:001 novembra, 2020|Koronakríza|0 Comments

Čo robiť ak môj zamestnanec nepôjde na testovanie Covid-19?

Mám právo pýtať od zamestnanca potvrdenie o negatívnom teste? Áno, zamestnávateľ má právo od 2.11.2020 (po termíne celoštátneho testovania) od zamestnanca požadovať preukázanie sa negatívnym testom (podľa Národného inšpektorátu práce to umožňuje Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). Čo ak zamestnanec nebol na celoštátnom testovaní alebo v súkromnom zariadení na testovaní Covid-19 v čase medzi 30.10-1.11.2020? [...]

By |2020-10-28T15:29:36+02:0028 októbra, 2020|Koronakríza|0 Comments