Potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce (zákaz vychádzania) – platné od 3. 3. 2021

Nové opatrenia pre zvládnutie pandémie koronavírusu ste už určite zachytili, tu nájdete pravidlá ohľadom zákazu vychádzania a taktiež dôležité tlačivo, ktoré je potrebné mať pri sebe ak predsa len musíte ísť do práce prezenčne. Uznesenie vlády č. 123 z 28. 2. 2021 platné od 3. marca 2021, nariaďuje zákaz vychádzania v čase od 05.00 [...]

Od |2021-03-08T16:38:42+02:008 marca, 2021|Koronakríza|0 komentárov

Novela zákona o sociálnom poistení – úrazový príplatok – covid-19 pozitívny zamestnanec?

Zákonom č. 330/2020 Z. z. sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon zakladá fikciu splnenia podmienky nároku na úrazový príplatok, konkrétne podmienky choroby z povolania. 📌 Úrazový príplatok slúži na nivelizovanie rozdielu medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, resp. náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej [...]

Od |2020-12-10T00:43:37+02:0010 decembra, 2020|Koronakríza|0 komentárov

Pozor – Povinnosť zverejniť oznam na prevádzke/kancelárii od 2.11.

⛔ V zmysle Usmernenia hlavného hygienika má každý zamestnávateľ a zároveň aj prevádzka povinnosť mať na viditeľnom mieste vyvesený oznam o zákaze vstupu neotestovaným zamestnancom/osobám do prevádzky/kancelárie. 👉 Oznamy si viete stiahnuť tu a vzťahujú sa na obdobie od 2. do  9. novembra 2020.  Stiahnuť Oznam o zákaze vstupu_zamestnanci_covid Stiahnuť Oznam o zákaze vstupu_covid_tretie osoby 👉 [...]

Od |2020-11-01T22:01:36+02:001 novembra, 2020|Koronakríza|0 komentárov

Čo robiť ak môj zamestnanec nepôjde na testovanie Covid-19?

Mám právo pýtať od zamestnanca potvrdenie o negatívnom teste? Áno, zamestnávateľ má právo od 2.11.2020 (po termíne celoštátneho testovania) od zamestnanca požadovať preukázanie sa negatívnym testom (podľa Národného inšpektorátu práce to umožňuje Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). Čo ak zamestnanec nebol na celoštátnom testovaní alebo v súkromnom zariadení na testovaní Covid-19 v čase medzi 30.10-1.11.2020? [...]

Od |2020-10-28T15:29:36+02:0028 októbra, 2020|Koronakríza|0 komentárov

Plán pomoci – tzv. Prvá pomoc+

Vláda predstavila pomoc, ktorú štát poskytne sektorom zasiahnutým opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Jej názov je Prvá pomoc+. Premiér odhaduje výšku podpory pre postihnuté sektory vo výške 200 miliónov eur mesačne. Jednotlivé formy pomoci bude možné kombinovať a mali by byť k dispozícii aj budúci rok. - Z eurofondov bude vyčlenených 200 miliónov eur mesačne, [...]

Od |2020-10-15T11:09:03+02:0015 októbra, 2020|Koronakríza|0 komentárov

Novela zákona o sociálnom poistení a novela Zákonníka práce – pandemické ošetrovné

17. juna 2020 vstúpil do platnosti zákon ohľadom pandemického ošetrovného. Ide konkrétne o tento zákon: zákon č. 157/2020 Z. z. dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Zákonom sa má zabezpečiť nárok na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení škôl, budú [...]

Od |2020-07-13T00:01:43+02:0013 júla, 2020|Koronakríza|0 komentárov

Pomoc štátu podnikateľom s nájomným – dotácie

Prinášame Vám viac informácií ohľadom dotácií na nájomné. Zákonom č. 155/2020 Z. z. sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 a v justícii. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 17. júna [...]

Od |2020-07-08T22:32:08+02:008 júla, 2020|Koronakríza|0 komentárov

Dotácia na nájomné

V týchto ťažkých časoch máme pre Vás aj pozitívne správy. Od 24.6.2020 spúšťa Ministerstvo hospodárstva SR dotácie na nájomné, a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Prvým krokom je, aby prenajímateľ komunikoval s nájomcom ohľadom nájomného. Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca má na vyzvanie bezodkladne poskytnúť prenajímateľovi súčinnosť [...]

Od |2020-06-23T14:01:50+02:0023 júna, 2020|Koronakríza|0 komentárov

Usmernenie k daňovej povinnosti pri nájme nehnuteľnosti

Nové usmernenia kvôli COVID-19 sa týkajú už aj prenajímateľov a nájomcov. 😷 Podľa ustanovenia § 3b zákona č. 92/2020 Z. z. prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období [...]

Od |2020-06-10T14:45:30+02:0010 júna, 2020|Koronakríza|0 komentárov

Upozornenie ohľadom pandemického OČR

Dnes sme si pre Vás pripravili krátku pripomienku ohľadom OČR. Keďže sa blíži koniec mája, je potrebné poslať do Sociálnej poisťovne (SP) čestné vyhlásenie o tom, v ktoré dni v máji ste sa osobne a celodenne starali o dieťa, na ktoré si uplatňujete nárok na ošetrovné. Bez toho Vám SP ošetrovné nevyplatí. Pozor na [...]

Od |2020-05-27T13:33:04+02:0027 mája, 2020|Koronakríza|0 komentárov