Čo znamená „čierna listina Finančnej správy“?

Už podľa názvu „čierna listina“ je zrejmé, že to neznamená nič dobré. V snahe bojovať proti daňovým únikom, najmä v oblasti DPH zriadila Finančná správa ešte v roku 2013 zoznam dlžníkov, resp. zoznam subjektov, ktorí boli klasifikovaní ako potenciálne rizikoví.

Ako sa subjekt dostane na „čiernu listinu“?

Dôvodov uverejnenia subjektu na čiernej listine je niekoľko: Ak si subjekt opakovane nesplní povinnosť podania daňového priznania alebo opakovane nezaplatí svoju daňovú povinnosť, porušuje povinnosti pri daňovej kontrole alebo opakovane nie je zastihnuteľný.

Ako sa subjekt dostane z „čiernej listiny“?

Dostať sa na čiernu listinu je pomerne rýchle, ak subjekt porušuje uvedené povinnosti. Byť však vymazaný z čiernej listiny už také rýchle nie je, pretože zákon neustanovuje lehotu, a tak sa môže stať, že aj po dodatočnom splnení povinností a teda eliminovaní dôvodov byť uverejnený na čiernej listine, tam bude subjekt „svietiť“ ešte niekoľko mesiacov.

Čo ak je partner, s ktorým obchodujem zverejnený na „čiernej listine“ Finančnej správy?

Ak zistíte, že Váš obchodný partner je uverejnený na čiernej listine, treba sa mať na pozore. Nie je to dobrá správa ani pre vás. Zákon o DPH totiž počíta s ručením príjemcu plnenia za nezaplatenú daň na výstupe u dodávateľa, ak príjemca plnenia vedel alebo mohol vedieť, že dodávateľ daň nezaplatí. Čiže v preklade, ak dodávateľ (Váš obchodný partner) DPH nezaplatí, presúva sa táto povinnosť na odberateľa (čiže na Vás).

Preto odporúčame overovať si svojich dodávateľov, či náhodou nie sú uverejnení na čiernej listine Finančnej správy. Zoznam potenciálne rizikových subjektov (tzv. čierna listina) je verejne dostupná na webe Finančnej správy www.financnasprava.sk