Aké nás čakajú povinnosti s motorovým vozidlom, ktoré používame na podnikanie? Je to každoročná daň z motorových vozidiel. Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň je 31. 1. 2022. Je to daň za rok 2021 a zároveň je aj daňovým nákladom roku 2021.

A ktorých vozidiel sa táto daň presne týka? Ide o motorové a prípojné vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie a sú evidované v Slovenskej republike. Presnejšie povedané, sú to:

  • motocykle, trojkolky, štvorkolky
  • osobná automobily
  • autobusy
  • nákladné vozidlá a
  • prípojné vozidlá.

Naopak, vydýchnuť si môžu všetci, ktorí majú traktory, snežné skútre a pracovné stroje, lebo týchto sa daň z motorových vozidiel netýka. Pripomínam, že sa netýka ani motorových vozidiel, ktoré sa síce používajú na podnikanie na území Slovenskej republiky, ale sú evidované v zahraničí.

Daňovníkom je vo väčšine prípadov držiteľ motorového vozidla, ktoré sa používa na podnikanie. Pozor však aj na prípad, kedy daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak svojmu zamestnancovi prepláca cestovné náhrady za jeho vlastné motorové vozidlo. V tomto prípade je však dôležité, že vozidlo nie je používané na podnikanie. Ak by sa toto vozidlo používalo na podnikanie, tak je daňovníkom zamestnanec a nie zamestnávateľ.

Dôležitým prvkom tejto problematiky je sadzba dane. Tá nie je v prípade dane z motorových vozidiel stanovená percentuálne, ale fixnou sumou, ktorú je možné zistiť z prílohy k zákonu o dani z motorových vozidiel. Výška dane sa však znižuje v závislosti od času, ktorý uplynul od prvej evidencie vozidla. A dobrá správa pre všetkých ekológov je, že výška dane pri hybridných motorových a elektronických vozidlách sa znižuje až o 50 %.

Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
Ak predpokladaná daň presiahne 8300 eur, vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho
mesiaca.

Ak by ste mali akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM