Daň z nehnuteľností je jedna z mála daní, ktorá sa platí na zdaňovacie obdobie vopred. Daňové priznanie na rok 2021 sa podáva najneskôr do 31. 1. 2021. Podcast sme pre Vás pripravili už skôr, kto si nás radšej 👂 vypočuje, klik sem.

👉 Netreba sa však zľaknúť, týka sa to iba tých subjektov, u ktorých v priebehu roka 2020 došlo k zmene pri nehnuteľnosti. Poďme po poriadku a zodpovedajme si 7 základných otázok:

1 – Čo sa myslí pod pojmom nehnuteľnosť?  Veľmi jednoducho, ide o stavby, byty, pozemky.

2 – Čo znamená zmena pri nehnuteľnosti?  Zmena pri nehnuteľnosti znamená, že ste nehnuteľnosť predali, kúpili, darovali alebo lepší prípad, že ste ju dostali darom, ďalej ste nehnuteľnosť zdedili. V prípade stavieb môže ísť o zmenu v zmysle získania kolaudačného rozhodnutia alebo naopak zbúranie stavby. Prípady, ktoré sa týkajú skôr podnikateľov sú dlhodobý nájom, ktorý je zapísaný v katastri a pod. Špecifických zmien pri nehnuteľnostiach môže byť viac, ale v skratke, ak sa s nehnuteľnosťou v priebehu roka 2020 niečo dialo, je potrebné podať daňové priznanie.

3 – Ako zistíte, či sa zmena pri nehnuteľnosti týka roku 2020?  V tomto prípade je odpoveď jednoznačná, k zmene muselo dôjsť medzi 2. januárom 2020 a 1. januárom 2021 (vrátane tohto dátumu). Samozrejme nič nie je také jednoduché, ako sa zdá a aj v tomto prípade existujú dve výnimky. Prvou je, ak ste nehnuteľnosť zdedili a druhá výnimka sa týka situácie, ak bola nehnuteľnosť získaná dražbou. V týchto dvoch prípadoch je potrebné podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

4 – Poďme k ďalšej dôležitej informácií, a to kam sa podáva daňové priznanie?  Nedajte sa pomýliť, v prípade daňového priznania k dani z nehnuteľnosti netreba navštíviť daňový úrad, ale svoje kroky nasmerujte na mestský alebo obecný úrad, podľa toho, v ktorom katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Dobrá správa je, že tlačivo je voľne dostupné na internete, stačí ho vyplniť a poslať poštou doporučene.

5 – Pýtate sa, čo budete potrebovať k vyplneniu tlačiva daňového priznania?   Okrem samotného tlačiva je potrebné mať pri sebe zmluvu, výpis z katastra nehnuteľností, kolaudačné rozhodnutie, osvedčenie o dedičstve a pod. Skrátka dokument, na základe ktorého došlo k zmene pri nehnuteľnosti.

6 – Je daň z nehnuteľnosti daňový výdavok? V predposlednej otázke poteším všetkých podnikateľov, ktorí majú nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku a používajú ju na podnikanie. Daň z nehnuteľnosti je daňový výdavok. A to aj v prípade, ak nehnuteľnosť prenajímate ako fyzická osoba a máte ju zaradenú do obchodného majetku.

7 – To najlepšie na koniec, koľko ma tá daň bude stáť? Tu treba povedať, že to záleží od toho, akú výšku dane si mesto alebo obec, kde sa nehnuteľnosť nachádza, schválilo.

A predsa mi napadla ešte jedna dôležitá vec, a to, ako sa dozviete, koľko máte platiť? Je potrebné počkať na výmer dane, ktorý vám pošle mestský alebo obecný úrad v priebehu mesiacov apríl-máj.

Samozrejme ak máte akékoľvek otázky, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM