Utorok 16.4.2019

Od 1. apríla 2019 majú na Slovensku rodičia nárok na dvojnásobný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov.

Pod pojmom daňový bonus chápeme daňové zvýhodnenie od štátu, ktorým si daňovník zvyšuje mzdu o sumu podľa počtu vyživovaných detí alebo si môže znížiť daň z príjmov, a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Daňový bonus si môžete uplatniť keď ste zamestnanec, ale pokojne aj ako podnikateľ. V prípade, že ste zamestnancom, bonus si uplatňujete mesačne. Ak ide o živnostníka, v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo v daňovom priznaní.

Nakoľko je od 1.1.2019 výška minimálnej mzdy 520 eur, nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ak jeho ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3 120 eur a viac.

Kto má a kto nemá nárok na daňový bonus pre deti mladšie ako 6 rokov

Novela zákona o dani z príjmov platná od apríla 2019 zvyšuje sumu daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, čiže 44,34 eur mesačne. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.

V prípade, že podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú obaja rodičia (manželia, resp. druh, družka), daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. To, kto si bude uplatňovať daňový bonus na dieťa závisí od vzájomnej dohody. Uvedené znamená, že ak si daňový bonus uplatní otec, nemôže si ho uplatniť súčasne aj matka dieťaťa.

Na daňový bonus nemá nárok daňovník pri dieťati, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok. Nárok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku.

Výška daňového bonusu 2018 a 2019

Daňový bonus na dieťa
2019 mesačne ročne
Výška daňového bonusu 22,17 € 266,04 €
Od apríla 2019 mesačne ročne
Výška daňového bonusu na dieťa mladšie ako 6 rokov 44,34 € 532,08 €
2018 mesačne ročne
Výška daňového bonusu 21,56 € 258,72 €

Kalkulačku pre výpočet daňového bonusu nájdete tu. (zdroj: finance.sk, pexels.com)

 

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím

www.sedam.sk

www.lepsieucto.com