V týchto ťažkých časoch máme pre Vás aj pozitívne správy. Od 24.6.2020 spúšťa Ministerstvo hospodárstva SR dotácie na nájomné, a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.

Prvým krokom je, aby prenajímateľ komunikoval s nájomcom ohľadom nájomného. Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca má na vyzvanie bezodkladne poskytnúť prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné. Bližšie informácie budú čoskoro zverejnené na web stránke www.najmy.mhsr.sk.

Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020 a pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou. Ministerstvo hospodárstva SR preto apeluje na žiadateľov aby zvážili urýchlené podanie aj vzhľadom na nutnosť získania dostatok informácií zo strany nájomcu, ako aj preštudovania podmienok poskytnutia dotácie.

Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie odporúča dodržať harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje. Harmonogram prvotného spustenia je naznačený na tabuľke nižšie:

Dátum Kraj
23. 6. 2020  – Prešovský kraj
24. 6. 2020  – Banskobystrický kraj
25. 6. 2020  – Košický kraj
26. 6. 2020  – Žilinský kraj
29. 6. 2020  – Nitriansky kraj
30. 6. 2020  – Trenčiansky kraj
1. 7. 2020  – Trnavský kraj
2. 7. 2020  – Bratislavský kraj

Počas víkendu 27. až 28. 6. 2020 ako aj daľších nasledujúcich nepracovných dní bude možné žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hospodárstva SR nevie garantovať dostupnosť podpory. (zdroj: www.najmy.mhsr.sk)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Váš Sedam tím