23.10.2018

Príjemné odľahčenie peňaženky, áno aj takáto možnosť existuje 🙂

S týmto návrhom prišiel Zväz obchodu SR, ktorý ho odôvodnil najmä aktuálnymi problémami sektora obchodu s používaním týchto mincí. Konzultoval ho s Národnou bankou Slovenska, ktorá k veci zaujala neoficiálne súhlasné stanovisko. Takéto obmedzenie v súčasnosti platí vo viacerých krajinách platiacich eurom vrátane Holandska či Talianska a podobnú skúsenosť malo pred 15 rokmi aj Slovensko. V tom čase išlo o zrušenie 10- a 20-haliernikov. Na obmedzenie používania chýba už iba súhlas zo strany rezortu financií.

Kratší nákup
Otázkou ďalšej existencie jedno- a dvojcentových euromincí ako zákonných platidiel sa Európska komisia intenzívne zaoberá už od roku 2012. Zainteresované strany tvrdia, že obmedzenie používania týchto mincí by so sebou prinieslo množstvo pozitív. Najefektívnejším spôsobom obmedzenia používania jedno- a dvojcentoviek sa javí byť zaokrúhľovanie konečnej sumy nákupu na najbližších päť centov. Mince by však naďalej zostávali zákonným platidlom. Obchodníci by ich teda boli povinní prijímať od zákazníkov, no nemuseli by ich mať k dispozícii na vydávanie. V konečnej sume nákupu by totiž mince týchto hodnôt nefigurovali.

Ak by došlo k obmedzeniu používania týchto mincí, pravdepodobne by sa automaticky začali vynárať otázky aj o úplnom zrušení a vyradení mincí z obehu. Je teda možné, že postupne by došlo k podobnej situácii, ako v prípade 10 a 20 haliernikov. Takýto krok by však musel byť schválený na európskej úrovni. (zdroj: www.hn.sk)