computer26.06.2022

Po dlhom čase sme sa dočkali a pri vybavovaní práceneschopnosti (PN) budeme odbremenení od „papierovania“. Prichádza nová služba pre občanov – elektronická PN. Sociálna poisťovňa a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sprístupnili túto novú službu od 1. júna 2022. Elektronická PN je prvou službou štátu , pri ktorej za občana vybaví a sprocesuje všetky povinné úkony štát. Kým doteraz sa uplatňoval komplikovaný postup s doručovaním potvrdení o PN zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni, od júna 2022 o nemocenskú dávku nie je potrebné v Sociálnej poisťovni osobitne žiadať.

Jeden malý háčik sa predsa nájde – prvý rok je pre lekárov dobrovoľný. Projekt si doteraz v rámci testovania v praxi vyskúšali vybraní lekári, ktorí stoja na začiatku uznania práceneschopnosti a ako prví budú odosielať informácie o občanovi do Národného zdravotníckeho informačného systému. Lekár má elektronickú PN integrovanú priamo v informačnom systéme, v ktorom už pracuje. Elektronická PN preto znamená iba niekoľko klikov, vďaka ktorým údaje automaticky prejdú z eZdravia cez Sociálnu poisťovňu až k zamestnávateľovi.

Systém je pre lekárov počas prvého roka nepovinný, po roku, t. j.  od 1. júna 2023 je povinný a všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia budú uznávať práceneschopnosť výlučne elektronicky. V prechodnom období tak budú lekári, ktorí ešte nebudú zapojení do nového systému, vystavovať tlačivo o práceneschopnosti aj papierovou formou. Od 1. januára 2024 do systému elektronická PN pribudnú povinne aj lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť. Papierové tlačivá sa po tomto termíne úplne prestanú používať.

Občan pri návšteve lekára, ktorý využíva elektronickú PN, všetko vybaví elektronicky. Informáciu o jeho práceneschopnosti lekár elektronicky odošle do Národného centra zdravotníckych informácií, odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Tá ich sprístupní v priebehu pár minút občanovi a zároveň aj zamestnávateľovi.

Ako poistenec Sociálnej poisťovne – občan po návšteve lekára už nemá žiadne povinnosti ani voči zamestnávateľovi ani voči Sociálnej poisťovni. Inštitúcie si medzi sebou vymenia všetky informácie o vašej PN.

Ak má občan aktivovaný elektronický prístup k Elektronického účtu poistenca (EÚP) v e-Službách Sociálnej poisťovne, môže si sám skontrolovať svoju  elektronickú PN a to online. Tí, ktorí majú prístup do eZdravia v NCZI, sa o elektronickej PN dozvedia z tejto aplikácie. Pozriete si aj informácie o stave vybavovania vašej dávky.

V systéme je možné priamo nahlásiť zmenu pobytu počas práceneschopnosti alebo upraviť spôsob výplaty na iný bankový účet než ten, ktorý poskytne Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Rovnako je možné vziať späť žiadosť o dávku, ak si ju neželáte vyplácať alebo doručiť hlásenie o úraze v prípade, že sú PN z dôvodu pracovného úrazu. Nikomu nie je potrebné nahlasovať dátum trvania a ukončenia PN.

Elektronická dočasná pracovná neschopnosť (ePN):

  • nahradí päťdielne papierové tlačivo, ktoré poistenec doručoval zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni,
  • je dočasná pracovná neschopnosť uznaná oprávneným lekárom, ktorý ju potvrdí vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), teda v systéme eZdravie,
  • znamená elektronickú komunikáciu medzi lekárom, Národným centrom zdravotníckych informácií, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom,
  • nevzťahuje sa na potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sociálna poisťovňa  poskytne zamestnávateľom prostredníctvom ePN tieto informácie:

  • oznámi vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • ak dôjde k porušeniu liečebného režimu, poskytne aj túto informáciu,
  • sprístupní každú zmenu v poskytovaných údajoch.

Zamestnávateľ nebude mať prístup k informácii o diagnóze zamestnanca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa