Nové pravidlá a zmeny v oblasti DPH od 1. 7. 2021 umožnia dodávateľom tovaru a vybraných služieb
pre zákazníkov z iných členských štátov využívať osobitné úpravy dane:
– One Stop Shop (OSS) a
– Import One Stop Shop (IOSS),

ktoré im zjednodušia doterajší postup – odstránia registrácie, podávanie daňových priznaní a platenie
daní za dodania tovaru alebo služieb zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní k DPH, v každom jednotlivom
štáte Európskej únie (EÚ) inom, ako je členský štát dodávateľa.

Nové pravidlá a zmeny spôsobia, že od 1. júla 2021:

– sa MOSS rozšíri na všetky služby poskytnuté inej ako zdaniteľnej osobe s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH v EÚ, o predaj tovaru na diaľku
na území EÚ a na určité domáce dodania tovaru. Týmto sa MOSS transformuje na jednotné kontaktné miesto – One Stop Shop (OSS);
vytvorí sa nová a samostatná osobitná úprava dane pre registráciu, podanie daňového priznania a platbu DPH z predaja tovaru na diaľku, ktorý je
dovážaný z územia tretích štátov a má miesto dodania v členských štátoch, kde dodávateľ nie je usadený, ako jednotné kontaktné miesto pre
dovoz – Import One Stop Shop (IOSS). (zdroj: Finančná správa, Mzdové noviny)
Tu nájdete celú informáciu k zmenám DPH po 1. 7. 2021

V prípade akýchkoľvek otázok, sa prosím neváhajte na nás obrátiť. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím