1. Od roku 2024 sa znovu v SR zaviedli tzv. daňové licencie, to znamená, že každý
podnikateľský subjekt bude platiť určitú daň, a to aj v prípade, ak dosiahol za rok
2024 stratu.

Pri výnosoch do sumy 50 000 eur bude minimálna daň vo výške 340 eur, pri
výnosoch od 50 000 eur do 250 000 eur bude minimálna daň vo výške 960 eur, pri
výnosoch od 250 000 eur do 500 000 eur bude minimálna daň vo výške 1 920 eur
a pri výnosoch od 500 000 eur bude minimálna daň vo výške 3 840 eur.

2. Dobrou správou je, že sa zvyšuje hranica obratu, kedy je možné uplatniť
zníženú sadzbu dane z príjmov – 15 %. Doteraz platila hranica obratu do
49 790 eur, od roku 2024 (t. z. že pri obrate za rok 2024) sa 15 % sadzba
dane môže uplatniť pri výnosoch (zdaniteľnom príjme) do výšky 60 000 eur.

3. Naopak, pri dividendách došlo k nárastu zdanenia a to zo 7 % na 10 %, čo
znamená, že na dividendy za rok 2024 sa vzťahuje už 10 %-tná sadzba dane.
Pri vyplatení dividend za predchádzajúce roky (2023 a nižšie) sa vzťahuje
pôvodné zdanenie.