15.9.2021

Od nového školského roka sa zmenil systém príspevkov na stravu detí v školských zariadeniach. Výnimky vznikajú najmä pri 5-ročných deťoch a pri 15-ročných študentoch základných škôl.

Aké sú typy daňových bonusov?

Na daňový bonus majú nárok zamestnaní rodičia alebo podnikatelia. Môžu si ich uplatňovať na každé dieťa zvlášť buď pravidelne každý mesiac pri výplate, alebo súhrnne pri ročnom zúčtovaní daní. Aktuálne rozoznávame tieto tri typy bonusov:

1) Dieťa do šesť rokov má nárok na dvojnásobný daňový bonus, ktorý je vo výške – 46,44 eur.

2) Deti vo veku od 6 do 15 rokov majú nárok na zvýšený daňový bonus, ktorý je vo výške – 39,47 eur.

3) Rodičia študentov nad 15 rokov majú nárok len na základný daňový bonus vo výške – 23,22 eur.

 

Dieťa do šesť rokov dostáva dvojnásobný daňový bonus

Na bezplatné obedy majú nárok iba 5-ročné deti, ktoré sú už predškoláci (vysvetlené hneď bod nižšie) a okrem nich aj škôlkari, ktorých rodičia sú nezamestnaní, poberatelia niektorého z dôchodkov alebo ich príjem dosahuje maximálne výšku životného minima. Deti zamestnaných rodičov musia za obedy platiť. Od štátu však dostávajú dvojnásobný daňový bonus, ktorý je aktuálne vo výške 46,44 eur. Ten dostávajú automaticky.

Päťročné deti už ako predškoláci

Nárok na bezplatnú stravu majú tiež deti v predškolskom veku, teda päťroční škôlkari. V tomto prípade dostávajú príspevok žiaci aj zamestnaných, aj nezamestnaných rodičov. U zamestnaných mám a otcov však vzniká súbeh, pretože im zároveň vzniká aj nárok na dvojnásobný daňový bonus.

Čo majú robiť zamestnaní rodičia päťročných detí, aby neprišli o oba príspevky?

Medzi daňovým bonusom a bezplatnými obedmi si vyberajú len rodičia, ktorí poberajú zvýšený daňový bonus vo výške 39,47 eur. Ale keďže vy do dosiahnutia veku 6 rokov naďalej poberáte za dieťa dvojnásobný daňový bonus vo výške 46,44 eur, automaticky vám vzniká nárok aj na bezplatné obedy pre predškolákov. Aby ste však naďalej plynule dostávali oba príspevky, musíte Materskej škôlke priniesť čestné vyhlásenie o tom, že nie ste poberateľmi zvýhodneného daňového bonusu.

Čo ak dieťa dosiahne počas predškolského ročníka vek 6 rokov?

V tom prípade sa zamestnaní rodičia budú musieť rozhodnúť, či chcú naďalej dostávať obedy zadarmo, alebo radšej zvýšený daňový bonus. Ak chcú obedy zadarmo, musia predložiť materskej škole prehlásenie, že nie sú poberateľmi zvýšeného daňového bonusu.

Deti vo veku od 6 do 15 rokov – rodičia bez práce

Nezamestnaní rodičia a poberatelia dôchodku dostávajú iba príspevok na obedy pre dieťa. Ten ide priamo na účet zriaďovateľa, teda základnej školy.

Deti vo veku od 6 do 15 rokov – zamestnaní a podnikajúci rodičia

V tomto prípade prichádza najväčšia zmena. Rodičia si majú vybrať medzi príspevkom na obed a daňovým bonusom. Ak si vyberú príspevok na stravu, tak im zaniká nárok na akýkoľvek daňový bonus – nemôžu žiadať teda ani základný vo výške 23, 22 eur. Pokiaľ sa rozhodnete pre obedy zadarmo, musíte základnej škole predložiť čestné prehlásenie, že nie ste poberateľmi zvýšeného daňového bonusu. Keď sa naopak rozhodnete pre daňový bonus, nemusíte robiť nič, pretože ten vám plynie automaticky.

Čo je pre vás výhodnejšie?

Pre zamestnaných a podnikajúcich rodičov je výhodnejšie zostať pri zvýhodnenom daňovom bonuse. Jeho výška je totiž 39,47 eur. Príspevok na obedy zadarmo je aktuálne 1,3 eur na jeden školský deň. Ak je v danom mesiaci dieťa v škole len 20 dní, tak by mu štát prispel na stravu 26 eur. Ani keby ste dosiahli maximálny možný počet 23 vyučovacích dní, ani tak sa príspevok na stravu nedorovná zvýšenému daňovému bonusu. V tom prípade by štát prispel na dieťa maximálne 29,9 eur. Aj vtedy platí, že pri príspevku na obedy ho dostáva priamo zriaďovateľ, teda základná škola.

Deti vo veku 15 rokov, ktoré sú žiakmi základných škôl

Po dosiahnutí veku 15 rokov zostáva deťom zamestnaných rodičov už len nárok na základný bonus vo výške 23,22 eur. No pokiaľ v tomto čase ešte stále navštevujú základnú školu, tak im vzniká aspoň nárok na bezplatný obed. Tento nárok je automatický. Do tejto situácie sa môžu dostať deti s odloženým nástupom na základnú školu, s prerušeným štúdiom zo zdravotných či iných dôvodov alebo ak v minulosti prepadli.

Čo ak dieťa dosiahne 15 rokov počas školského roka?

Vtedy sa vám daňový bonus automaticky znižuje a získavate nárok na bezplatné obedy. Škole predložíte čestné prehlásenie, že nie ste poberateľmi zvýhodneného daňového bonusu.

Deti vo veku nad 15 rokov

V tomto prípade im vzniká už len nárok na základný daňový bonus vo výške 23,22 eur. Ak by ešte navštevovali základnú školu, už nemajú nárok na bezplatné obedy. (Zdroj: Najmama.sk)

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM