👉 Dnes Vám prinášame dobré správy z ministerstva financií ohľadom preddavkov. (zdroj: web ministerstva financií)

✔️ Blíži sa termín na zaplatenie preddavkov na daň z príjmu. Pozitívom je, že nikto nebude platiť vyššie preddavky než doteraz. Všetci tí,  ktorí podali daňové priznanie a zaplatili daň do konca marca 2020, riešia otázku či a v akej výške platiť preddavky v ďalšom období.

V tejto súvislosti rozlišujeme 4 skupiny daňovníkov. Ak patríte medzi tých, ktorým poklesli tržby pod 40 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka, nemusíte preddavky od mája až do mesiaca po skončení pandémie platiť vôbec. Jedinou podmienkou je podať elektronicky vyhlásenie správcovi dane, že patríte do skupiny tých, ktorým klesli tržby pod 40%.

✔️ Do druhej skupiny daňovníkov patria tí, ktorí podali daňové priznanie ku koncu marca, alebo neskôr a ich daň za rok 2019 bola nižšia ako v roku 2018. Týmto daňovníkom bude vrátený preplatok na dani a počnúc aprílom budú platiť preddavky z tejto nižšej daňovej povinnosti.

✔️ Ďalšou skupinou sú daňovníci, ktorí už podali daňové priznanie a ich daňová povinnosť za minulý rok bola vyššia ako v roku 2018. Títo doplatia svoju daň najneskôr do jedného mesiaca od skončenia pandémie. Čo sa týka preddavkov, budú ich platiť tak ako doteraz.

Posledná možnosť je tu pre všetkých, ktorí aj napriek už podaným alebo nepodaným daňovým priznaniam budú chcieť upravovať svoje preddavkové povinnosti inak, a to na základe žiadosti zaslanej správcovi dane o platenie preddavkov. Tu platí, že výšku preddavkov určí správca dane.

✔️ V prípade, že už daňovník v apríli svoje preddavky na daň z príjmov zaplatil a boli vyššie než vyplýva zo zákona v období pandémie, môže si svoju preddavkovú povinnosť upraviť od ďalšieho mesiaca. O vrátenie preplatku, ktorý mu za tento mesiac vznikol, môže požiadať správcu dane a ten mu rozdiel vráti.

👉 Dôležité je, že všetky tieto opatrenia sa týkajú iba obdobia pandémie a jedného mesiaca po jej skončení. Po tomto období sa všetci daňovníci vrátia k svojim preddavkovým povinnostiam a budú platiť preddavky na základe daňového priznania za rok 2019. Inak povedané, po pandémii sa ich daňové povinnosti vrátia do starých koľají.

🔽 V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Váš SEDAM