Zákonom č. 330/2020 Z. z. sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon zakladá fikciu splnenia podmienky nároku na úrazový príplatok, konkrétne podmienky choroby z povolania.

📌 Úrazový príplatok slúži na nivelizovanie rozdielu medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, resp. náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

📌Úrazový príplatok dostane zamestnanec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nákazy novým koronavírusom a ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom. Ak sa splní podmienka uznania choroby z povolania, zamestnanec dostane príplatok vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu.

👉 Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 21. 11. 2020. (zdroj: mzdové noviny)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM