S účinnosťou od 1.7.2023 nastalo zjednotenie limitu na platby v hotovosti pre všetky fyzické osoby a právnické osoby.

Po novom je limit na hotovostné platby vo výške 15 000 eur, t. j. zakazujú sa platby v hotovosti jednotne pre fyzické aj právnické osoby prevyšujúci 15 000 eur.

Obdobie Podnikatelia (FO aj PO) Nepodnikatelia (FO)
Do 30.6.2023 5 000 eur 15 000 eur
Od 1.7.2023 15 000 eur 15 000 eur

Platby nad 15 000 eur je potrebné vykonať výlučne bezhotovostne. Obmedzenie platieb v hotovosti je viazané na jednej právny vzťah (ak napríklad právny vzťah vyplývajúci zo zmluvy prekračuje hodnotu 15 000 eur, nie je možné uplatňovať ani čiastkové platby v hotovosti).

POZOR: Zákon o obmedzení platieb sa vzťahuje aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vklady spoločníkov do základného imania, vyplácanie podielov na zisku a pod.

Poznámka: Na platby v hotovosti sa nevzťahuje zákaz v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie.