Pondelok 24.6.2019

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Termín na elektronické oznamovanie zamestnancov spadajúcich do kategórie 2 je 30.6.2019. 

  • Nahlasovanie prebieha prostredníctvom elektronického formulára pre oznamovanie kategórie práce 2 – www.uvzsr.sk
  • Link na FAQ: www.uvzsr.sk/FAQ

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na počet zamestnancov zaradených do 2 kategórie ku dňu 31.12.2018 zamestnanci na hlavný pracovný pomer a aj dohody. Ak zamestnancov zaradených do tejto kategórie nemáte, nahlasovanie sa Vás vôbec netýka.

Druhá kategória prác tu sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia ale na druhej strane sa nedá úplne vylúčiť nepriaznivá odpoveď ľudského organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia (táto nepriaznivá odpoveď zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia), napr. rutinné odborné alebo opakované práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou (administratívny pracovník, predavačka, opravár, sanitár..)

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás.

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com