⛔ V zmysle Usmernenia hlavného hygienika má každý zamestnávateľ a zároveň aj prevádzka povinnosť mať na viditeľnom mieste vyvesený oznam o zákaze vstupu neotestovaným zamestnancom/osobám do prevádzky/kancelárie.

👉 Oznamy si viete stiahnuť tu a vzťahujú sa na obdobie od 2. do  9. novembra 2020.

 Stiahnuť Oznam o zákaze vstupu_zamestnanci_covid

Stiahnuť Oznam o zákaze vstupu_covid_tretie osoby

👉 Nevyjadruje to naše/Vaše názory na danú záležitosť, ale je lepšie sa vyhnúť možnej pokute.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím