Čas predvianočný – obdarenie obchodných partnerov reklamnými predmetmi.

Kedy je to daňovo uznateľný výdavok?

Ak plánujete obdarovať svojich obchodných partnerov, prosím majte na pamäti tieto pravidlá:

1. výdavky na reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom iba v prípade, že sa jedná o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmetu platiteľa DPH sa posudzuje suma bez DPH (t. j. 17 eur/ks bez DPH) a u neplatiteľa sa posudzuje suma vrátane DPH (t. j. 17 eur/ks s DPH)

2. ak je cena reklamného predmetu vyššia ako uvedených 17 eur/ks – ide o nedaňový výdavok v plnej výške

3. do hodnoty 17 eur/ks sa započítava okrem ceny reklamného predmetu aj súvisiace náklady na jeho obstaranie, ako napríklad doprava, poštovné, balné a pod

     4. reklamné predmety nemusia byť označené obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka

    5. jediný alkohol, ktorý možno považovať za reklamný predmet (pokiaľ nie ste priamo výrobca alkoholu) je víno – daňovým výdavkom je však iba v prípade, ak jeho hodnota neprevyšuje 17 eur/ks a zároveň sa uznáva najviac vo výške 5 % z vykázaného základu dane daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Váš SEDAM tím