Finančná správa pripravila pre svojich klientov ďalšiu novinku. Pre aktívne elektronicky komunikujúcich daňovníkov sprístupnila saldokonto.

☑️ Klienti finančnej správy tak získajú prehľad o stave na svojom osobnom účte z pohodlia domova bez nutnosti osobnej komunikácie s finančnou správou.
Saldokonto umožní daňovým subjektom získať informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch či preddavkoch a skontrolovať si tak prípadné nezrovnalosti.

☑️ Rovnako bude k dispozícii aj informácia v prípade preplatkov a daňový subjekt si môže preveriť, či je potrebné požiadať o jeho vrátenie alebo overiť si včasné vrátenie v prípade uplatnených a splatných vratiek nadmerných odpočtov. Údaje o príslušnej dani sa budú zobrazovať v členení:
👉 celková suma,
👉 vyrubené, uhradené, neuhradené pred splatnosou, neuhradené po splatnosti,
👉 v prípade dane z príjmov , resp. dane z motorových vozidiel predpísané preddavky, uhradené preddavky.

Okrem toho si budú môcť daňové subjekty prezerať aj obraty za vybratú daň a skontrolovať si, či ju platia v správnej výške, načas a či nemajú podlžnosti.
Údaje bude finančná správa aktualizovať na dennej báze.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, sme Vám k dispozícii.

Váš SEDAM