👉 Dňa 1. marca 2021 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá prináša viacero noviniek. Jednou z najdiskutovanejších z nich sú práve stravné lístky a možnosť výberu finančnej hotovosti alebo stravných lístkov. V dnešnom podcaste/blogu si povieme, aké podmienky v tejto oblasti prináša avizovaná novela Zákonníka práce.

👂 Link na náš podcast je tu. 

Ak preferujete predsa len písanú formu, čítajte ďalej.

❗ Každý zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov stravovanie buď vo vlastnom stravovacom zariadení, v zariadení iného zamestnávateľa (napríklad blízkej reštaurácii) alebo prostredníctvom stravných poukážok – gastrolístkov.

Novela Zákonníka práce prináša ďalšiu možnosť, a to finančný príspevok na stravovanie. Finančný príspevok na stravovanie však nie je úplnou novinkou, doteraz mal zamestnávateľ povinnosť poskytnúť finančný príspevok na stravovanie zamestnancom vtedy, ak zabezpečenie stravovania nedovoľuje povaha práce, ďalej ak zamestnávateľ nevedel zabezpečiť stravovanie vo vlastnom zariadení, v blízkej reštaurácii, ani stravnými lístkami alebo v prípade ak zamestnanec vykonával teleprácu a prácu doma a v neposlednom rade za okolností, ak zamestnanec nemohol zo zdravotných dôvodov využiť žiadnu z možností zabezpečenia stravovania zo strany zamestnávateľa. Pre túto skupinu zamestnancov naďalej platí, že zamestnávateľ im musí poskytnúť finančný príspevok na stravovanie.

📌 A dostávame sa k podstate, čo vlastne novela Zákonníka práce priniesla. Zamestnanec má po novom možnosť vybrať si, či mu bude poskytnutý gastrolístok alebo finančný príspevok na stravovanie, ale to len v prípade, ak mu zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo u iného zamestnávateľa, čiže napríklad v blízkej reštaurácii, ako som už spomínala.

V prípade ak zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie, hoci napríklad aj donáškovou službou, v jedálni, vo vlastnom zariadení a pod., tento zamestnanec nemá nárok požadovať finančný príspevok na stravovanie. Vyplývajúc z uvedeného, nárok požadovať finančný príspevok na stravovanie majú iba zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom zariadení alebo u iného zamestnávateľa. Keď sme si zadefinovali, ktorí zamestnanci majú nárok na finančný príspevok na stravovanie, tak si prejdeme pár základných faktov:

  1. Pre rok 2021 je minimálna výška finančného príspevku na stravovanie vo výške 2,11 eur a maximálna výška finančného príspevku predstavuje sumu 2,81 eur;
  2. Zamestnanec sa musí rozhodnúť sám, či preferuje stravný lístok alebo finančný príspevok, nie je to rozhodnutie zamestnávateľa. Keď sa zamestnanec rozhodne, tak musí uplynúť minimálne 12 mesiacov, aby svoj výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom zmenil.
  3. Zamestnávateľ, ktorý má uzavretú zmluvu so spoločnosťou emitujúcou stravné lístky, má právo na prechodné obdobie, počas ktorého nemusí dať zamestnancom na výber medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom. Toto prechodné obdobie sa však končí uplynutím zmluvy, alebo najneskôr do 31.12.2021.

📌 Dobrou správou na záver je, že finančný príspevok je oslobodený od zdravotného a sociálneho poistenia a taktiež od dane z príjmov. To znamená, že ide o čistý príjem zamestnanca navyše k jeho mzde.