Streda 12.3.2019

Aké zmeny prináša zavedenie systému eKasa pre podnikateľov?  

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“) sa postupne do praxe implementuje systém eKasa. Bude sa týkať používania registračných pokladníc podnikateľov, ktorí tržby za tovar alebo služby prijímajú v hotovosti. Systém eKasa sa bude do praxe zavádzať postupne v niekoľkých fázach, pričom od 1. júla 2019 už budú musieť byť všetci podnikatelia do neho zapojení. 

eKasa spojí cez internet každú pokladnicu s Finančnou správou SR

Najväčšou zmenou eKasa systému je to, že od jeho úplného zavedenia do praxe bude musieť byť každá registračná pokladnica cez internet prepojená so systémami Finančnej správy Slovenskej republiky. Nové pokladnice, ktoré budú musieť podnikatelia najneskôr od 1.júla 2019 používať, sa budú nazývať eKasa klient pokladnice a bude môcť ísť len o on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Internetové prepojenie registračných pokladníc s databázami a systémami finančnej správy bude mať svoje opodstatnenie.

O každej jednej operácii, ktorá sa s registračnou pokladnicou vykoná, bude mať okamžite prehľad aj finančná správa. Daniari budú v reálnom čase vedieť to, kedy ste prijali hotovosť a v akej výške. V prípade, že budete používať prenosnú registračnú pokladnicu, tá bude finančnej správe odosielať aj adresu alebo GPS súradnice umiestnenia prenosnej pokladnice alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom. Všetky tieto informácie budú finančnej správe slúžiť na jeden cieľ – boj proti daňovým podvodom. Keďže finančná správa bude vedieť vytvárať zo získaných dát z vašej pokladnice rôzne analýzy, umožní jej to pomerne včas identifikovať rôzne anomálie. Ak budú napríklad tržby nejakého obchodu podozrivo nízke alebo náhle poklesnú, môže to byť dôvod pre vykonanie okamžitej kontroly u podnikateľa.

Prechod na eKasa systém bude pre podnikateľov znamenať zvýšené náklady spojené s prerobením elektronickej registračnej pokladnice na on-line registračnú pokladnicu alebo s kúpou úplne novej on-line registračnej pokladnice a pre niektorých aj zavedenie internetu do prevádzky. Okrem toho budú pre podnikateľov z eKasa systému plynúť aj mnohé výhody.

eKasa klient pokladnica skoncuje s dennými uzávierkami

Po prechode na eKasa systém už podnikatelia s on-line registračnými pokladnicami nebudú povinní vyhotovovať denné uzávierky.

Pre samotných podnikateľov je výhodou aj to, že na účtovné, daňové alebo iné účely si budú môcť v osobnej internetovej zóne na stránke finančnej správy vyhotovovať ľubovoľné prehľady o prijatých tržbách a exporty dát napríklad do svojich účtovných programov.

Kniha elektronickej registračnej pokladnice sa s eKasou stane minulosťou

Po prechode na on-line registračnú pokladnicu kompatibilnú s eKasa systémom už podnikatelia nemajú povinnosť viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice a zapisovať do nej rôzne údaje.

Na eKasa klient pokladnicu nepotrebujete služby servisnej organizácie

Dobrou správou je, že s on-line registračnou pokladnicou (eKasa klient) podnikateľ služby servisnej organizácie potrebovať nebude. Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa ruší povinnosť vykonávať povinnú údržbu on-line registračnej pokladnice. Servisná organizácia viac nebude potrebná ani pri uvádzaní do prevádzky alebo skončení prevádzky on-line registračnej pokladnice. Pokladnice eKasa už nemajú fiškálnu pamäť, takže ju servisná organizácia nebude musieť nikdy vymieňať. Jediná situácia, kedy si bude musieť podnikateľ objednať služby servisnej organizácie, bude porucha on-line registračnej pokladnice (ORP). Zavedením eKasa systému tak podnikatelia ušetria na nákladoch spojených so službami servisnej organizácie.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Zdroj oboch obrázkov: Finančné riaditeľstvo SR

Pridelenie daňového kódu pokladnice aj bez návštevy daňového úradu

Ak chce podnikateľ začať používať elektronickú registračnú pokladnicu, nevyhnutne na začatie jej používania musí získať daňový kód elektronickej registračnej pokladnice. Je to jedinečný kód konkrétnej registračnej pokladnice prideľovaný daňovým úradom, ktorý je vyobrazený aj na každom pokladničnom bločku ako „DKP“. V súčasnosti sa pri získavaní daňového kódu pokladnice nevyhne osobnej návšteve daňového úradu. Daňový úrad totižto musí do knihy elektronickej registračnej pokladnice zapísať niekoľko údajov. Získavanie daňového kódu pokladnice pre on-line registračnú pokladnicu už bude podstatne jednoduchšie. Podnikateľ na tento účel len vyplní elektronický formulár, nemusí nikam osobne chodiť. Následne bude podnikateľovi bez zbytočného odkladu daňový kód eKasa klient pokladnice pridelený a ten si sám zapíše do pokladnice.

eKasa umožní zaslanie pokladničného dokladu zákazníkovi e-mailom

Veľkou inováciou eKasa systému je aj možnosť vyhotovovania elektronických pokladničných bločkov. Po úplnom zavedení eKasa systému tak pokladničné doklady budú môcť mať dve formy – písomnú a elektronickú. Obe z týchto foriem budú rovnocenné na daňové, reklamačné a iné účely. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe.

S vydaním pokladničného dokladu v elektronickej podobe však kupujúci musí vopred súhlasiť a musí o to predávajúceho požiadať ešte pred vytlačením pokladničného dokladu. V prípade, že kupujúci požiada predávajúceho o vydanie pokladničného dokladu v elektronickej podobe, tak podnikateľ mu už pokladničný bloček v tlačenej podobe neodovzdá. V praxi tak bude môcť kupujúci pred vytlačením pokladničného bločku požiadať kupujúceho o to, aby mu pokladničný bloček zaslal na jeho e-mailovú adresu.  (zdroj: podnikajte.sk)

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím

www.sedam.sk

www.lepsieucto.com