Nový limit na platby v hotovosti od 1.7.2023

S účinnosťou od 1.7.2023 nastalo zjednotenie limitu na platby v hotovosti pre všetky fyzické osoby a právnické osoby. Po novom je limit na hotovostné platby vo výške 15 000 eur, t. j. zakazujú sa platby v hotovosti jednotne pre fyzické aj právnické osoby prevyšujúci 15 000 eur. Obdobie Podnikatelia (FO aj PO) Nepodnikatelia (FO) [...]