Koniec roka sa už tradične nesie v duchu vianoc, ale ešte predtým, ako si sadnete k vianočnému stolu, treba mať na pamäti, že ako podnikatelia máte určité povinnosti. Ak si nás chcete vypočuť, nech sa páči podcastová verzia je tu.

Našich 6 odporúčaní pred koncom roka:

  1. je potrebné priniesť všetky doklady, ktoré zatiaľ neboli odovzdané alebo ktoré sú nové a súvisia s rokom 2021, napríklad faktúry, ktoré ste obdržali alebo vystavili – a to aj vtedy, ak ešte neboli uhradené, ďalej pokladničné bločky, výpisy z bankového účtu a pod.,
  2. je nutné uhradiť všetky faktúry (náklady), ktoré sa ako daňové výdavky uznajú až po tom, ako sú zaplatené do 31.12. 2021 – ide napríklad o výdavky na účtovníctvo, nájomné, odplaty za poskytnutie práva priemyselného vlastníctva (zjednodušene softvér), výdavky na poradenské a právne služby a ďalšie – ak sa chcete uistiť o týchto výdavkoch, kontaktujte svoju účtovníčku, ktorá vás rada upozorní, čo je potrebné zaplatiť, aby to bolo možné považovať za daňový výdavok, v opačnom prípade tieto výdavky nebude možné považovať za daňové výdavky a vy budete mať vyššiu daňovú povinnosť,
  3. rozmyslite si, či nie je potrebné doplniť cestovné príkazy, ak ste boli na pracovnej ceste a doteraz ste ju nevyúčtovali,
  4. uistite sa, že všetky povinnosti za predchádzajúci kalendárny rok, čiže rok 2020 máte vysporiadané, to znamená, že ste schválili účtovnú závierku a bola uložená do registra účtovných závierok, bolo podané daňové priznanie a vysporiadané všetky daňové záväzky a,, vysporiadali ste výsledok hospodárenia za rok 2020,
  5. nezabudnite svojho účtovníka informovať, ak máte nejaké pohľadávky alebo naopak záväzky po lehote splatnosti aspoň 360 dní,
  6. a posledné šieste odporúčanie je, aby ste ešte pred vianocami kontaktovali svojho účtovníka/účtovníčku alebo jej adresovali aspoň pekný mail, kde sa budete dotazovať, aké doklady vám ešte v účtovníctve chýbajú, ktoré treba doplniť, prípadne či v účtovníctve nemáte nevyjasnené záležitosti.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať, sme tu pre Vás.

Pokojný adventný čas Vám prajeme

Váš SEDAM tím