Streda 3.10.2018

Vianočné darčeky za dividendy? Myslite na to už teraz, lebo to nestihnete.

 Majitelia alebo spoločníci vo firmách, ktorí počas roka usilovne pracovali a teda ich firmy dosiahli zisk, môžu na vianočné extra výdavky použiť neplánované peniaze – dividendy.

Vypláca sa z čistého zisku a jej výška nie je ohraničená.  Môže byť vyplatená aj po častiach (aby bolo aj na Veľkú noc).  Dividenda je tiež zdanená, tzv. zrážkovou daňou. Ak máte spoločníkov, najskôr sa musíte dohodnúť. Keďže je potrebné dodržať niektoré formality, poraďte sa so svojou účtovníčkou alebo ekonómkou.  Ak chcete byť viac v obraze, venujte dividendom 4 minúty čítania.

Aj keď ste boli usilovní a zaslúžite si pochvalu, kým sa dostaneme k peniazom, je potrebné dodržať určité pravidlá.

Ak ste vo firme sám, je mnoho vecí jednoduchších a rovnako je to aj pri vyplatení dividend. Potrebujete urobiť len dokument: Mimoriadne rozhodnutie jediného spoločníka.  Keďže však častejšie je spoločníkov viac, túto otázku otvorte na Valnom zhromaždení, alebo zvolajte Mimoriadne Valné zhromaždenie.  Túto otázku ste už riešili s vašim právnikom.

Dividendu dostanete vyplatenú z čistého zisku a jej výška nie je ohraničená. Ak by vás jej výška mala priviesť do rozpakov, môžete si ju nechať vyplatiť po častiach.

Vaša účtovníčka dozrie na to, aby firma odviedla povinný prídel do rezervného fondu, zrážkovú daň vo výške 7% a aby bola firma zaregistrovaná ako: Platiteľ dane z príjmov vyberanej zrážkou, u vášho správcu dane.

A máte peniaze doma.

Určite však neprehliadnite, že s každou radosťou ide ruka v ruke aj povinnosť.
Dobrá správa pre vás je, že tá už ostáva na pleciach účtovníčke alebo účtovníkovi: do polovice nasledujúceho mesiaca treba uhradiť zrážkovú daň a splniť oznamovaciu povinnosť o zrazení a odvedení zrážkovej dane.

A na záver ešte jedna dobrá správa pre podnikateľov- fyzické osoby: daň vyberaná zrážkou, zrazená a odvedená, sa u príjemcu dividend považuje za vysporiadanú daňovú povinnosť a do daňového priznania sa už tieto príjmy neuvádzajú. Znamená to, že napr. spoločník s.r.o. už nemá žiadne ďalšie povinnosti v súvislosti s vyplateným podielom na zisku.

Ak by ste mali k tejto téme otázku, neváhajte a napíšte ju do komentára alebo nás kontaktujte, radi vám poradíme. www.lepsieucto.com

No a teraz už len rozlúštiť list Ježiškovi.

Zdraví vás,
tím firmy SEDAM, s.r.o.

P.S. Ak ste si dividendu nevybrali v predchádzajúcich rokoch, dá sa vyplatiť spätne za predchádzajúce roky.  Ale to je už ďalší príbeh. 🙂

 

Ako to môže vyzerať v reálnom svete:

Spoločnosť LIST, s.r.o. založili 3 spoločníci, p. Konárik má podiel vo firme vo výške 60%, p. Halúzka vo výške 30% a p. Kvetinková vo výške 10%.

Spoločnosť za r. 2017 dobre hospodárila a vyprodukovali čistý zisk vo výške 185 500,- EUR, ktorý k 30.6.2018 zostal vo firme ako nerozdelený na základe Riadneho Valného zhromaždenie zo dňa 20.6.2018.

Na základe analýzy  predbežných výsledkov hospodárenia a stavu finančných prostriedkov k 30.9.2018  sa rozhodli, že si čistý zisk z r. 2017 vyplatia v priebehu mesiaca október 2018.

Na základe Mimoriadneho valného zhromaždenia sa jednohlasne dohodli nasledovne:

výška dividendy brutto                                  daň                                      dividenda po zdanení

  1. Konárik – 111 300,-                             7 791,-                                 103 509,-
  2. Halúzka- 55 650,-                                3 895,50                              51 754,50
  3. Kvetinková 18 550,-                             1 298,50                              17 251,50

V mesiaci október 2018 dostanú spoločníci na svoje účty výšku dividend a spoločnosť LIST, s.r.o. najneskôr do 15.11.2018 oznámi Daňovému úradu výšku zrážkovej dane z dividend a do tohto termínu ju aj odvedie na účet DÚ s variabilným symbolom 1700102018.