Pozor, blíži sa termín na podanie daňového priznania za nehnuteľnosti!

Všetko potrebné info sme Vám krásne zhrnuli do nášho nového videa:

Ak preferujete textovú verziu informácií nech sa páči, tu je celý text videa:

Daň z nehnuteľností je jedna z mála daní, ktorú je potrebné uhradiť na zdaňovacie obdobie vopred. Daňové priznanie na rok 2020 sa podáva najneskôr do 31. 1. 2020. Netreba sa však zľaknúť, týka sa to iba tých subjektov, u ktorých v priebehu roka 2019 došlo k zmene pri nehnuteľnosti. Poďme po poriadku a zodpovedajme si 7 základných otázok:

  1. Čo sa myslí pod pojmom nehnuteľnosť? Ide o stavby, byty a pozemky.
  2. Čo znamená zmena pri nehnuteľnosti? Zmena pri nehnuteľnosti znamená, že ste nehnuteľnosť predali, kúpili, darovali alebo lepší prípad, že ste ju nadobudli darom, alebo ste nehnuteľnosť zdedili. V prípade stavieb môže ísť o zmenu v zmysle získania kolaudačného rozhodnutia alebo naopak zbúranie stavby. Podnikateľov sú týka najmä dlhodobý nájom, ktorý je zapísaný v katastri. Pri nehnuteľnostiach môže byť viac špecifických zmien, ale v skratke, ak sa s nehnuteľnosťou v priebehu roka 2019 niečo dialo, je potrebné podať daňové priznanie.
  3. Ako zistíte, či sa zmena pri nehnuteľnosti týka roku 2019? V tomto prípade je odpoveď jednoznačná, k zmene muselo dôjsť medzi 2. januárom 2019 a 1. januárom 2020 (vrátane tohto dátumu). Samozrejme nič nie je také jednoduché, ako sa zdá a aj v tomto prípade existujú dve výnimky. Prvou je, ak ste nehnuteľnosť zdedili a druhá výnimka sa týka situácie, ak bola nehnuteľnosť získaná dražbou. V týchto dvoch prípadoch je potrebné podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  4. Poďme k ďalšej dôležitej informácií, a to kam sa podáva daňové priznanie? Nedajte sa pomýliť, v prípade daňového priznania k dani z nehnuteľnosti netreba navštíviť daňový úrad, ale svoje kroky nasmerujte na mestský alebo obecný úrad, podľa toho, v ktorom katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Dobrá správa je, že tlačivo je voľne dostupné na internete, stačí ho vyplniť a poslať poštou doporučene.
  5. Pýtate sa, čo budete potrebovať k vyplneniu tlačiva daňového priznania? Okrem samotného tlačiva je potrebné mať pri sebe zmluvu, výpis z katastra nehnuteľností, kolaudačné rozhodnutie, osvedčenie o dedičstve a pod. Skrátka dokument, na základe ktorého došlo k zmene pri nehnuteľnosti.
  6. V predposlednej otázke poteším všetkých podnikateľov, ktorí majú nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku a používajú ju na podnikanie. Daň z nehnuteľnosti je daňový výdavok. A to aj v prípade, ak nehnuteľnosť prenajímate ako fyzická osoba a máte ju zaradenú do obchodného majetku.
  7. To najlepšie na koniec, koľko ma tá daň bude stáť? Tu treba povedať, že to záleží od toho, akú výšku dane si mesto alebo obec, kde sa nehnuteľnosť nachádza, schválilo.

A predsa mi napadla ešte jedna dôležitá vec, a to, ako sa dozviete, koľko máte platiť? Je potrebné počkať na výmer dane, ktorý vám pošle mestský alebo obecný úrad v priebehu mesiacov apríl-máj.

V prípade, že by ste mali akékoľvek otázky neváhajte sa na nás obrátiť. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím

Tel: 0903 227 121

Email: zuzana.mankova@sedam.sk, petra.kriskova@sedam.sk