S novým rokom pokračujeme v našom vlogovaní. Pripravili sme pre Vás nové video, tentokrát na tému – Transferové oceňovanie.

Nezabudnite náš Youtube kanál SEDAM odoberať! Tak Vám už žiadne naše video neujde 🙂

Ak preferujete textovú verziu informácií nech sa páči, tu je celý text videa:

Transferová dokumentácia a transferové oceňovanie – o čo ide? Ako sa transferové oceňovanie týka môjho podnikania? Transferová dokumentácia a oceňovanie sa zaoberá tým, ako sú oceňované jednotlivé transakcie a obchody medzi osobami, ktoré majú osobitný vzťah. Obchody a transakcie medzi takýmito osobami by mali byť oceňované na rovnakom princípe ako keby išlo o osoby, ktoré nemajú žiaden vzťah. Transferová dokumentácia popisuje a zaznamenáva práve takéto výnimočné transakcie a obchody.

Povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu vzniká v týchto troch prípadoch:

  1. ide o transakcie a obchody medzi závislými osobami,
  2. tieto transakcie a obchody majú vplyv na základ dane a
  3. ide o významné sumy takýchto obchodov.

Na jednoduchom príklade si vysvetlíme podstatu transferovej dokumentácie: spoločnosť s ručeným obmedzením predá automobil synovi konateľa. Takýto obchod by sa mal uskutočniť za rovnakých podmienok, ako keby kupujúci nebol synom konateľa. Keďže ide o obchod medzi závislými osobami, ktorý má vplyv na základ dane z príjmov, tak daňovníkovi (čiže s.r.o.)  vzniká povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu, najmä ak ide o významnú sumu. Ak by nebola naplnená tretia podmienka, čiže odpredaj automobilu by nebol vo významnej sume, tak ide o nevýznamný obchod a postačuje uviesť túto transakciu medzi závislými osobami iba v daňovom priznaní daňovníka.

Usmernením MF SR bolo zavedených niekoľko druhov transferových dokumentácií, a to skrátená dokumentácia, základná dokumentácia a úplná dokumentácia. V nadväznosti na uvedený príklad s odpredajom automobilu, ak by išlo o významnú sumu, postačovala  by skrátená forma transferovej dokumentácie. Tá sa vypĺňa na vzorovom formulári vydanom Ministerstvom financií SR. Ide naozaj o jednoduché tlačivo a daňovník sa vyhne pokute od správcu dane.

Vyšším stupňom v porovnaní so skrátenou dokumentáciou, je základná a úplná dokumentácia, ktorá sa vypracováva pri zložitejších, prípadne cezhraničných transakciách.

Ak teda máte obchody so závislými osobami, tak Vám odporúčam, aby ste sa ohľadom vypracovania transferovej dokumentácie poradili so svojím účtovníkom – vyhnete sa sankciám zo strany správcu dane.

V prípade, že by ste mali akékoľvek otázky neváhajte sa na nás obrátiť. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím

Tel: 0903 227 121

Email: zuzana.mankova@sedam.sk, petra.kriskova@sedam.sk