Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk. Žiadosti a výkazy môžu posielať do 30. apríla 2021.

👉 Európska komisia schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorý umožňuje navýšiť príspevky pre zamestnávateľov až do 100 % celkovej ceny práce. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca zostáva na úrovni 1 100 eur.
👉 Navyšuje sa pomoc

V rámci „Prvej pomoci ++“ sa zvyšuje a predlžuje finančná pomoc na ochranu pracovných miest do 30. júna. Aby sa zrýchlila a zjednodušila administratíva, nemusia súčasní prijímatelia pomoci podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok. 

👉 Podmienky pre príspevok 100 % celkovej ceny práce

O príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce si môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach. Taktiež platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci +. Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.

V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. 12. 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce tak, ako doteraz.

O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. 2. 2021. Rozšírila sa aj skupina žiadateľov, keďže o príspevky sa môžu uchádzať aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca.

👉 Opatrenia č. 2, 4A a 4B

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za mesiac február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B. Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce do 30. apríla 2021.

Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk . (zdroj: www.employment.gov.sk)

❓ Ak by ste mali akékoľvek otázky k tejto téme, dajte nám prosím vedieť. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím