Streda 13.2.2019

Pripravili sme pre Vás 2. časť zo série daňových blogov –  Zdaňovanie spoločných príjmov manželov. Občiansky zákonník hovorí, že vec môže byť v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

Bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM) manželov upravuje vlastnícke práva manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Do BSM patrí všetko, čo je predmetom vlastníctva a nadobudol jeden z manželov. Môžu ich užívať obaja manželia, výdavky vynaložené na správu a udržiavanie vecí zdieľajú spoločne. Do BSM patria najmä príjmy z pracovnoprávnych vzťahov, príjmy zo sociálneho poistenia, z kapitálového majetku a z ostatných príjmov.

Do BSM nepatria veci získané dedičstvom alebo darom, alebo veci vydané v rámci reštitúcie vydané jednému z manželov, ktoré mal vo vlastníctve pred uzavretím manželstva.

Príjmy manželov v rámci BSM:

  1. Príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, pri ktorej sa používa majetok spadajúci pod BSM,
  2. Príjmy z prenájmu nehnuteľností,
  3. Príjmy z predaja/prevodu nehnuteľností,
  4. Príjmy z príležitostných činností,
  5. Príjmy z predaja hnuteľného majetku.

Zdaňovanie príjmov manželov v rámci BSM upravuje Zákon o dani z príjmov. Príjmy manželov sa zahrňujú do základu dane v rovnakom pomere, avšak Zákon o dani z príjmov umožňuje dohodnúť sa aj na inom pomere. V rovnakom pomere sa zohľadnia aj výdavky.

Pripravujeme pre Vás taktiež blogy na tieto témy:

  • Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci BSM
  • Príjmy z predaja nehnuteľnosti v rámci BSM – daňové výdavky pri predaji nehnuteľnosti
  • Oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti v rámci BSM

Bližšie informácie o príjmoch z prenájmu ako súkromná osoba nájdete na našom predchádzajúcom blogu.

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím

www.sedam.sk

www.lepsieucto.com