Pondelok 20.5.2019

V roku 2019 sa mení podmienka pre oslobodenie 13. platu vo výške 500 €, zamestnávateľ už nemusí poskytnúť plnenie vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Všetky potrebné informácie sme pre Vás zhrnuli do pár bodov, spolu s prehľadnými tabuľkami.

Teraz je ten správny čas porozmýšlať nad 13. platom, musí byť totiž zahrnutý v májovej výplate,  ktorá sa spracováva v júni. Vyplatenie 14. platu je podmienené vyplatením 13. platu v májovej výplate. 13. a 14. plat nie sú povinné.

13. plat – peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek

Podmienky:

 • Musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj – počas júna
 • Musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 € (zmena Zákona o DzP od 1.3.2019)
 • Pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľ trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov (spočítava sa aj doba trvania dohody a pracovného pomeru)

Úľavy: vždy iba do výšky 500 €

 • Oslobodenie od dane z príjmov
 • Oslobodenie od zdravotných odvodov
 • Oslobodenie od sociálnych odvodov prvýkrát v roku 2021

14. plat – peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov

Podmienky:

 • Musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november – počas decembra
 • Musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku
 • Pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľ trvá k 31.10. nepretržite aspoň 48 mesiacov (spočítava sa aj doba trvania dohody a pracovného pomeru)
 • Zamestnancovi bol vyplatený vo výplate za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) 13. plat najmenej vo výške 500 €

Úľavy: vždy iba do výšky 500 €

 • Oslobodenie od dane z príjmov
 • Oslobodenie od zdravotných odvodov
 • Oslobodenie od sociálnych odvodov

Zhrnutie odvodovej či daňovej povinnosti pri vyplatení 13. a 14. platu v roku 2019 si môžete pozrieť v nasledujúcich tabuľkách:

*odvody na zdravotné poistenie a preddavok na daň z príjmov sú vypočítané len z rozdielu výšky 13. platu presahujúceho sumu 500 €, t.j. zo sumy 700 €. Pri výpočte preddavku na daň z príjmov sme nerátali uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, nakoľko je predpoklad, že mesačnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane už zamestnávateľ uplatnil pri výpočte mesačnej mzdy.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás.

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com