Utorok 13.3.2018

Živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu do 3. apríla tohto roka (keďže 31. marca je sobota a 2. apríla je Veľkonočný pondelok) daňovému úradu oznámiť, že si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 predlžujú o najviac tri mesiace.

Ak mali aj príjmy zo zahraničia,  môžu si lehotu na podanie daňového priznania za minulý rok predĺžiť až o šesť mesiacov. Odklad povinnosti podať daňové priznanie pritom posunie nielen splatnosť dane z príjmov (zo začiatku apríla na koniec apríla až koniec júna), ale aj prípadný nárast odvodov na sociálne poistenie, resp. vznik povinnosti začať platiť sociálne odvody (v oboch prípadoch z 1. júla na 1. október tohto roka).

Úspora na odvodoch v tomto roku zrejme poslednýkrát

Keďže vláda od 1. januára 2019 pripravuje ročné zúčtovanie sociálnych odvodov (ktoré má Sociálna poisťovňa podľa návrhu ministerstva práce prvýkrát vykonať v roku 2020 za rok 2019), posunom platenia vyšších odvodov z 1. júla na 1. október sa dá v tomto roku ušetriť zrejme poslednýkrát. Týka sa to tých živnostníkov, ktorým v roku 2019 oproti roku 2018 neklesne ich základ dane.  Ak sa totiž budú sociálne odvody ročne zúčtovávať podľa príjmu živnostníka za predošlý rok, posunutie platenia vyšších odvodov o tri mesiace od roku 2019 stratí význam, keďže by živnostník aj tak musel vyššie odvody doplatiť Sociálnej poisťovni v nasledujúcom roku v rámci ročného zúčtovania.

Komu sa oplatí posunúť si zmenu sociálnych odvodov

Ak SZČO už v súčasnosti povinne platí poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie a oznámi daňovému úradu, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania, za obdobie od 1. júla 2018 do 30. septembra 2018 bude platiť sociálne odvody v rovnakej výške ako doteraz.

Výška sociálnych odvodov sa týmto podnikateľom prehodnotí podľa príjmov a čiastkového základu dane za rok 2017 až k 1. októbru tohto roka. Odklad povinnosti podať daňové priznanie je tak výhodný pre tie SZČO, ktoré očakávajú, že sa im od 1. júla tohto roka zvýši poistné na sociálne poistenie.

Sociálne odvody pritom od 1. júla tohto roka stúpnu týmto dvom skupinám SZČO:

  1. tým SZČO, ktoré už v súčasnosti platia poistné na sociálne poistenie vo vyššej ako minimálnej sume (teda nad 151,16 eura) a ich základ dane pred odpočítaním odvodov za rok 2017 je vyšší ako základ dane pred odpočítaním odvodov za rok 2016,
  2. tým SZČO, ktoré v súčasnosti platia sociálne odvody v minimálnej sume 151,16 eura a ich základ dane pred odpočítaním odvodov za rok 2017 je o toľko vyšší ako základ dane pred odpočítaním odvodov za rok 2016, že ich vymeriavací základ na platenie odvodov stúpne nad úroveň minimálneho vymeriavacieho základu (nad 456 eur) a následkom toho sa ich odvody zvýšia nad 151,16 eura.

Ak tieto SZČO podajú daňové priznanie neskôr, sociálne odvody sa im zvýšia až o tri mesiace neskôr (nie za obdobie od 1. júla roka, ale až za obdobie od 1. októbra tohto roka).

Novú, vyššiu sumu sociálnych odvodov tak prvýkrát zaplatia za október do 8. novembra 2018.

Rovnako výhodné je posunúť si podanie daňového priznania pre tie SZČO, ktoré v súčasnosti sociálne odvody neplatia a ich hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov za minulý rok presiahol 5 472 eur.

Ide o SZČO, ktoré buď začali podnikať v minulom roku alebo o SZČO, ktoré už podnikali aj v roku 2016 a za rok 2016 vykázali hrubé príjmy do  5 298 eur (preto za obdobie od 1. júla, resp. 1. októbra 2017 neplatia odvody na sociálne poistenie).

Ak by tieto SZČO daňové priznanie za minulý rok podali do konca marca tohto roka, k 1. júlu tohto roka by im vznikla povinnosť platiť sociálne odvody. Ak si však lehotu na podanie daňového priznania predĺžia, povinné odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie začnú platiť až za obdobie od 1. októbra tohto roka.

Podmienky na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Ak si chce SZČO predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, musí to oznámiť daňovému úradu najneskôr do utorka 3. apríla 2018 (keďže 31. marca tohto roka vychádza na sobotu a 2. apríla je sviatok-Veľkonočný pondelok). Od tohto roka na to slúžitlačivo Finančnej správy SR s názvom „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“, ktoré si možno stiahnuť tu:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Ine_tlaciva/2017/2017.12.29_oznamenie_Priloha1.pdf

Lehota na podanie daňového priznania sa pritom predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace.

V oznámení SZČO uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. Môže to byť buď do 30.4 2018, do 31.5. 2018 alebo do 30.6. 2018.

V lehote, ktorú v oznámení uvedie, musí daň z príjmov aj zaplatiť. Ak uvedie dátum 30.6.2018, daňové priznanie musí podať a daň zaplatiť do 2.7.2018 (keďže 30.6.2018 vychádza na sobotu).

Ak súčasťou príjmov SZČO sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, lehota na podanie daňového priznania sa môže predĺžiť najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov.

Daňový úrad lehotu na podanie daňového priznania predĺži automaticky o jeden, dva alebo tri mesiace, ak:

  • SZČO oznámenie o predĺžení lehoty podá na daňový úrad najneskôr 3. apríla 2018
  • v podanom oznámení SZČO uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania (do 30.4.2018, do 31.5.2018 alebo do 30.6.2018)

POZOR!

Ak SZČO žiada lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o štyri až šesť mesiacov, v oznámení musí uviesť, že mal v roku 2017 aj príjmy zo zahraničia.

Príklad 1

SZČO vykázala za rok 2016 čiastkový základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 12 115 eur. Jej vymeriavací základ na platenie poistného tak v súčasnosti dosahuje  679,39 eura, čomu zodpovedá poistné na sociálne poistenie v sume 225,21 eura mesačne.

Za rok 2017 zaevidovala SZČO základ dane pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 13 711 eur, teda viac ako v roku 2016.

Jej vymeriavací základ na platenie odvodov sa v tomto roku určí tak, že sa vydelí počtom mesiacov v roku (12) a koeficientom 1,486.

Vymeriavací základ sa tak tento rok určí nasledovne:

13 711/12/1,486 = 768,89 eura

Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá poistné v sume 254,88 eura.

Ak si táto SZČO predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 (nezáleží na tom, či si ju predĺži do 30. apríla, 31. mája alebo 30. júna tohto roka), povinnosť platiť vyššie sociálne odvody jej vznikne až za obdobie od 1. októbra 2018.

Počas trojmesačného posunu tak na odvodoch ušetrí 89,01 eura ((254,88-225,21)x3).

Príklad 2

SZČO vykázala za rok 2016 čiastkový základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 7 811,25 eura. Jej vymeriavací základ na platenie poistného tak v súčasnosti dosahuje najnižšiu možnú úroveň 456 eur, čomu zodpovedá poistné v sume 151,16 eura.

Za rok 2017 zaevidovala základ dane pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 11 211,52 eura, čo je oveľa viac ako v roku 2016.

Jej vymeriavací základ na platenie odvodov sa v tomto roku určí tak, že sa vydelí počtom mesiacov v roku (12) a koeficientom 1,486.

Vymeriavací základ sa tak v tomto roku vypočíta nasledovne:

11 211,52/12/1,486 = 628,73 eura

SZČO tak presiahne tohtoročný minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov (456 eur) a bude preto platiť vyššie ako minimálne poistné na sociálne poistenie.

Vypočítanému vymeriavaciemu základu zodpovedá poistné v sume 208,41 eura.

Ak si táto SZČO predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 (nezáleží na tom, či si ju predĺži do 30. apríla, 31. mája alebo 30. júna tohto roka), povinnosť platiť vyššie sociálne odvody v sume 208,4 eura jej vznikne až za obdobie od 1. októbra 2018.

Počas trojmesačného posunu tak na odvodoch ušetrí 171,75 eura ((208,41-151,16)x3).

zdroj: podnikam.sk