Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Mzdová agenda
Ekonomické poradenstvo
Doplnkové služby
Cenník

Jednoduché účtovníctvo

– Spracovanie prvotných dokladov a ich zaúčtovanie do peňažného denníka

– Vedenie pokladničnej knihy a knihy účet v banke

– Vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov

– Evidencia hmotného a nehmotného majetku – inventárne karty, odpisové plány

– Evidencia drobného majetku

– Spracovanie daňového priznania k DPH

– Vypracovanie účtovnej uzávierky vrátane vypracovania daňového priznania a zákonom stanovených príloh

Kontakt

Všetky kontakty
  • +421 903 227 121

  • K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava