Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Mzdová agenda
Ekonomické poradenstvo
Doplnkové služby
Cenník

Ekonomické poradenstvo

Služba ekonomického poradenstva je určená pre spoločnosti, ktoré potrebujú zefektívniť svoju činnosť alebo sa chcú lepšie pripraviť na dopady nepriaznivej hospodárskej situácie.


DAŇOVÉ PORADENSTVO

– Spracovanie daňových priznaní a výkazov podávaných povinne zo zákona

  • spracovanie daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu
  • spracovanie Prehľadu a Hlásenia DzZČ
  • spracovanie daňového priznania – daň z motorových vozidiel
  • spracovanie daňového priznania – daň z nehnuteľností

– Optimalizácia daní v priebehu roka

– Daňová registrácia spoločnosti (registrácia na daňovom úrade, v poisťovniach)

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

– Odborné ekonomické poradenstvo formou konzultácií – telefonicky, e-mailom, osobne

– Príprava ekonomických podkladov a dokumentácie pre získanie investičného úveru

– Analýza (review) ekonomickej situácie klienta pre bankový sektor

– Konzultácie pri založení, zlúčení, zmene právnej formy, likvidácii spoločnosti a iné

– Ekonomická analýza hospodárskeho výsledku, vplyv na základ dane a jeho optimalizácia

– Podrobná analýza stavov účtov na požiadanie klienta

– Finančné a iné analýzy

– Analýza starých pohľadávok a záväzkov

Kontakt

Všetky kontakty
  • +421 903 227 121

  • K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava