☂️ V Zbierke zákonov č. 253/2020 Z. z. vyšlo nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany.
Dočasná ochrana pred veriteľmi pre podniky postihnuté krízou spôsobenou pandémiou sa nariadením predlžuje do 31. decembra 2020.

Najväčšou výhodou poskytnutia dočasnej ochrany je získanie času, v ktorom podnikateľským subjektom nehrozí tlak zo strany veriteľov.

🕒 Títo sa síce môžu snažiť o zaplatenie svojich pohľadávok, zároveň sú ale obmedzení v možnosti ich uspokojenia formou postihnutia majetku podnikateľa.
Nariadenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia 19. 9. 2020.

Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021

🏠 Opatrením MF SR č. 263/2020 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021 sa výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021 ustanovuje na 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. (zdroj: danove noviny)