Termín je už 28.2.2020. Zhrnuli sme pre Vás, všetko čo potrebujete vedieť.

1. Nahlasovanie prostredníctvom elektronického formulára pre oznamovanie kategórie práce 2 

 Link na FAQ.

2. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na počet zamestnancov zaradených do 2 kategórie ku dňu 31.12.2019, zamestnanci na hlavný pracovný pomer a aj dohody.

Ak zamestnancov zaradených do tejto kategórie nemáte, nahlasovanie sa Vás vôbec netýka.

3. Druhá kategória prác tu sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia ale na druhej strane sa nedá úplne vylúčiť nepriaznivá odpoveď ľudského organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia (táto nepriaznivá odpoveď zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia), napr. rutinné odborné alebo opakované práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou (administratívny pracovník, predavačka, opravár, sanitár..)

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, radi Vám pomôžeme.

Váš SEDAM tím