Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Štvrtok 21.11.2019 Zákonom č. 319/2019 Z. z. sa do Zákonníka práce doplnilo nové ustanovenie § 152b, ktorým sa zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Zamestnanci budú mať možnosť požiadať o príspevok na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa od zamestnávateľa. Jeho výška bude limitovaná na 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za rok v úhrne [...]

Od |2019-11-20T15:15:51+02:0021 novembra, 2019|Aktuality|0 komentárov

Ako na inventarizáciu majetku a záväzkov v roku 2020

Utorok 5.11.2019 Povinnosť inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplýva zo zákona o účtovníctve a vykonáva sa najmenej raz za 4 roky. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania overuje, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Pre rok 2020 nenastávajú v oblasti inventarizácie majetku a záväzkov žiadne zmeny. Inventarizácia zásob a peňažných prostriedkov Inventarizácia sa vykonáva ku dňu [...]

Od |2019-11-04T15:03:30+02:005 novembra, 2019|Dane|0 komentárov